ActionType Academy

ActionType® & SportType Dynamics®

Een brug naar topprestaties in de sport

De betekenis voor maatwerk en individualisering bij training en coaching. Be Like Me en One Size Fits All is echt verleden tijd. Het gaat om het verhogen van de coach- en trainbaarheid van sporter en team. Genereer meer door inzicht in jouw coachingstijl, sportstijl, manier van bewegen, leerstijl, temperament, communicatiestijl en wat het betekent voor teambuilding.

Wat is jouw actiontype?

Aan de hand van een aantal stellingen is globaal jouw actiontype vast te stellen. Beantwoordt de vragen eerlijk, immers: er bestaan geen goede of foute actiontypes. Het actiontype helpt alleen jouw voorkeuren te analyseren. Klik hier voor de quickscan.

Bekijk ook de andere voorkeuren door links een keuze te maken per dimensie.

Maak LINKS je keuze en kijk hoe jij je energie stuurt.
Maak LINKS je keuze en kijk hoe jij informatie verzamelt.
Maak LINKS je keuze en kijk hoe jij je beslissingen neemt.
Maak LINKS je keuze en kijk hoe jouw leefstijl is.

Eén van de consequenties voor sport mbt E of I: Extraverte sporters geven meer energie dan waar de situatie om vraagt, terwijl introverte sporters hun energie bewaren tot een berekend nuttig moment.

Eén van de consequenties voor sport mbt S of N: Zintuiglijke sporters hebben een voorkeur voor de voorste spierketen (frontside mechanics) van hun lichaam om balans te bewaren, terwijl intuitieve sporters daarvoor juist de achterste spierketen (backside mechanics) van hun lichaam inzetten.

Een van de consequenties voor sport mbt T of F: T-sporters zijn doelgericht, ze willen het doel vooral op een logische wijze bereiken en gebruiken daarvoor objectieve zakelijke criteria en zijn meer fijnmotorisch gestuurd als start. In dat proces speelt rationele logica een belangrijke rol, ze beslissen meer met hun hoofd heet het dan. Terwijl F-sporters meer relatiegericht zijn, ze leggen een focus op de relatie en maken daarbij gebruik van subjectieve gevoelscriteria en zijn meer grofmotorisch gestuurd als start. In dat proces speelt de toetsing aan normen en waarden een belangrijke rol, ze beslissen meer met hun hart heet het dan.

Eén van de consequenties voor sport mbt J of P: J-processen spelen zich af in de linker hersenhelft, terwijl P-processen duiden op de rechter hersenhelft. J-sporters bewegen meer mechanisch dan P-sporters, die een meer artistiek bewegingspatroon vertonen. J-sporters zien een bepaald deel van het veld in een exacte weergave, terwijl P-sporters het hele veld op een globale manier kunnen overzien.

Eén van de consequenties voor sport mbt motoriek: ST-sporters hebben een fijne motoriek voorkeur, SF-sporters hebben een grove motoriek voorkeur, NF-sporters hebben duidelijk verbale vaardigheden plus een combinatie van fijne en grove motoriek voorkeur, terwijl NT-sporters goed logisch en abstract kunnen denken met een fijne motoriek voorkeur.

Ga met de muis over de matrix en klik voor meer informatie over jouw actiontype.

Disclaimer ActionType

  1. ActionType® geeft inzicht in voorkeuren van doen en laten puur actiontypisch beredeneerd. Achter het type komt de zgn. persona te voorschijn die het onderlinge verschil tussen mensen maakt van hetzelfde type door interactie tussen aanleg/ talent, temperament, karakter met opvoeding, sociale context, omgeving, school, training en opleiding. Het principe van Nature en Nurture.
  2. ActionType® is slechts een middel om naar de werkelijkheid te kijken! Je bent meer dan 4 letters. De competenties (een verzameling van vaardigheden) die iedere sporter in zijn of haar maatschappelijk-/ sportleven dagelijks inzet zijn gelijk aan een evenwichtige mix van expertise (kennis, inzicht, ervaring) x gedragsrepertoire (gedrag, aandacht, emotie, temperament, intelligentie en persoonlijkheid). Deze combinatie creëert topprestatiecompetentie.
  3. ActionType® verschaft inzicht in de wijze hoe de sporter de werkelijkheid beleeft. Met die kennis is het als trainer/ coach nu een koud kunstje om aan te sluiten bij die werkelijkheid en zo maatwerk te leveren, economisch te handelen, energie zuinig te zijn en diversiteit te waarderen in het dagelijkse leven en tijdens training en wedstrijd.
  4. ActionType® is niet bedoeld om sporters in een hokje te plaatsen. Voorkennis geeft een voorsprong en is juist gewenst over de voorkeuren (cognitief, motorisch en visueel) die de 16 actiontypes uniek maken.
  5. ActionType® beschrijvingen over sporters en trainer/ coaches zijn respectvol. Degene die nog niet met ActionType® bekend is wordt geadviseerd er meer over te lezen om daarmee zijn/ haar eigen gedrag te kunnen plaatsen en te begrijpen.
  6. De MBTI® vragenlijst uitkomst en de ActionType Benadering lopen niet altijd één op één. De scores uit de fysieke testen die ActionType® heeft ontwikkeld om voorkeuren te vinden en te bevestigen prevaleren boven een andere uitkomst verkregen uit de cognitieve MBTI® vragenlijst.