ActionType Academy

ENFJ – de Leraar

Weegt gevoelsmatig (F) de betekenis (N) van zijn waarnemingen af en ordent dat (J) door handelend op te treden (E).

Zijn motto: mag ik het verband uitleggen?

 • loyaal
 • idealistisch
 • aardig
 • verbaal
 • verantwoordelijk
 • expressief
 • enthousiast
 • energiek
 • diplomatiek
 • bezorgd
 • ondersteunend
 • sympathiek
 • combi fijne en grove motoriek
 • stylist
 • tennis: Jim Courier, Alexander Vokov
 • golf: Nick Price
 • schaatsen: Dan Jansen
 • basketbal: Pat Riley (coach)

Mensen met een voorkeur voor ENFJ zijn altruïstische lichtgelovige individuen met een hang naar romantiek, mystiek en wijsheid. Zelf willen ze gezien worden als meevoelend, van goede wil en authentiek. Omdat hun vaardigheden met mensen zo uitzonderlijk zijn kunnen ze ons laten doen wat zij willen. Galant zijn ze al vroeg, later gaan ze ook nog veel om hun uiterlijk geven. ENFJ-ers willen attractief, hoffelijk en aanlokkelijk gevonden worden. Wanneer hun persoonlijke overtuigingen bekritiseerd worden dan kunnen ze hun redelijkheid verliezen. Een andere mening wordt opgevat als een persoonlijke afwijzing en als eigen falen. Dat is en blijft een kwetsbaar punt, zeker als ze cruciale informatie missen of er logica wordt gevraagd.

Voor mensen met een voorkeur voor ENFJ speelt het harmonie zoeken een koersbepalende rol, ze verlangen zich met anderen te verbinden en uiten dat meestal door warmte uit te stralen en zichzelf te openen. Het draait hoofdzakelijk om sociale uitingen zoals vriendelijkheid, beleefdheid, aardig zijn en rekening houden met anderen. Als kind al zijn ze warm en vriendelijk, ze schakelen even gemakkelijk naar volwassenen als naar andere kinderen. Regels, ouders en leraren gehoorzamen is geen probleem. Persoonlijke vriendschap is voor een ENFJ-er van grote betekenis, zelfs zo groot dat een teleurstellende relatie hem volkomen van de wijs kan brengen.

Vanuit de hang naar harmonie bepalen mensen met voorkeuren voor ENFJ met wie ze wel en met wie niet verder willen. Ze zijn immers op hun best in een omgeving waar ze volledig zichzelf kunnen zijn en waarin zelfontplooiing en zingeving een belangrijke rol spelen. Het zijn begenadigde sprekers die anderen charismatisch overtuigen hen in hun visie te volgen. Als geboren leiders zijn ze doelgericht, willen ze afronden en resultaten zien. Daarbij hebben ENFJ-ers het vermogen om aan te voelen wat de groep nodig heeft. In beginsel zijn leraren niet uit op eigenbelang, maar in conflicten willen ze winnen. Met hun gave in de huid van de ander te kruipen kunnen ze in de drang tot wedijveren anderen manipuleren.

Omdat mensen met ENFJ-voorkeuren zo dolgraag katalysatoren van leerprocessen zijn, willen ze met iedereen op hun eigen niveau kunnen communiceren. Hun bijna griezelige vermogen om de ander te begrijpen en precies te zeggen wat gezegd moet worden maakt ze tot natuurlijke raadgevers en mentoren, die ook nog eens een vanzelfsprekendheid uitstralen dat de ander het helemaal gaat maken.

Voor ENFJ-sporters liggen de grootste problemen op mentaal gebied. Ze moeten leren ontspannen en ook hun energie, enthousiasme en angst leren beheersen. Doen ze dat niet dan blijven het werkers in plaats van spelers. Omdat ze subjectief de situatie beoordelen verliezen ENFJ-ers snel het vertrouwen als zaken niet goed lopen. Wat ze in het bijzonder nodig hebben zijn aanmoedigingen en een positieve kijk van hun teamgenoten en coach.