ActionType Academy

ENFP – de Inspirator

Brainstormt de betekenis (N) van zijn waarnemingen en weegt deze af met zijn gevoel (F), richt zich weliswaar op zijn omgeving (E), maar heeft daarbij weinig controlebehoefte (P).

Zijn motto: laat mij je inspireren!

 • creatief
 • nieuwsgierig
 • enthousiast
 • veelzijdig
 • spontaan
 • expressief
 • onafhankelijk
 • vriendelijk
 • opmerkzaam
 • energiek
 • verbeeldingrijk
 • rusteloos
 • intonatie
 • verbaal
 • combi fijne en grove motoriek
 • stylist
 • atletiek: Gail Devers, Mike Powel, Leroy Burrel, Lindford Christie, Bob Beamon, Ineke Bonsen-Pérukel
 • boksen: Evander Holyfield, Oscar de la Haye
 • handbal: Bert Bouwer (coach)
 • hockey: Tom van ‘t Hek (coach)
 • tennis: Tina Garison, Venus Williams, Tracy Austin, Evonne Goolagong, MaliVai Washington
 • gymnastiek: Bart Connor, Olga Korbut
 • wielrennen: Greg LeMond
 • kunstschaatsen: Kristi Yamaguchi, Scott Hamilton, Alexander Fadyev, Scott Davis
 • schoonspringen: Greg Louganis, Fu Mingxia, Kent Ferguson
 • zwemmen: Pieter vdn Hoogenband

Mensen met een voorkeur voor ENFP zijn echte mensenmensen en vormen een bron van ideeën. Door hun aanstekelijke enthousiasme zijn ze bedreven in het rekruteren van anderen. Geen wonder dat meerdere mensen bij hun projecten betrokken raken. Elke dag worden nieuwe mogelijkheden ontdekt, het leven met een ENFP-er is dan ook verre van saai. Op een charmante manier kunnen ze zich uit de meest moeilijke situaties redden. Ze raken in moeilijkheden als ze impulsief handelen, dingen op hun eigen manier willen doen en zich niet aan de geëigende lijnen houden. Iets dat hun leven blijft bestaan omdat de behoefte aan zelfexpressie primair is. Dit vinden ze in al hun energiegevende ideeën, overredingskracht en avonturen.

Voor mensen met een voorkeur voor ENFP speelt het brainstormen een koersbepalende rol, ze weten uit bijvoorbeeld één idee of gedraging een heel scala aan interpretaties te ontlenen en vervolgens te koesteren. Zo jongleren ze met een veelheid aan verschillende ideeën, gedachten, overtuigingen en betekenissen in hun hoofd met de mogelijkheid dat ze allemaal waar zijn. Er blijven veel opties open staan totdat er nieuwe informatie aan de omgeving wordt ontleend, vaak in een andere context. Langs deze weg voltrekt zich een proces dat leidt tot vernieuwende concepten.

Dergelijke concepten mogen voor buitenstaanders steeds anders zijn, mensen met ENFP-voorkeuren ervaren dat zelf anders. Al die ideeën hebben voor een inspirator één ding gemeen, ze liggen telkens in één lijn met zijn innerlijke waarden. Ze zijn op hun best in een omgeving waar ze volledig zichzelf kunnen zijn en waarin zelfontplooiing en zingeving een belangrijke rol spelen. Voor henzelf maar zeker ook voor de mensen om hen heen, want ze zijn als intuïtieve voelers bijzonder betrokken bij de behoefte van anderen en gaan voor eenheid, empathievolle relaties, ondersteunend samenwerken, ethiek en moraal. Wanneer deze inspirators beperkt worden tot saaie taken kunnen ze doodongelukkig raken.

In hun interactie met anderen hebben mensen met voorkeuren voor ENFP de neiging om zaken in gang te zetten. Ze willen meedoen om met aandacht voor de interacties binnen het proces en stimulerende besluitvorming het groepsproces te versnellen. Aan disharmonie hebben ENFP-ers een broertje dood, het stelt hun functioneren flink onder druk. Door alle perspectieven op een open en betrokken wijze te beschouwen willen ze in conflicten tot een win-winscenario komen.

Het zijn even emotionele als energieke sporters. Wanneer de emotie de actie overneemt zijn ENFP-sporters daar maar moeilijk van terug te brengen. Verder is hun hoge pijngrens opvallend, ze kunnen zich met hun intuïtieve functie zo verbinden met de wedstrijd dat ze ongemakken niet opmerken. In hun optreden kunnen ze best wat meer strategisch en analytisch vermogen gebruiken. De prestaties van menig ENFP-sporter neemt toe als hij zijn energieniveau leert beheersen.