ActionType Academy

ENTJ – de Veldheer

Weegt rationeel (T) de betekenis (N) van zijn waarnemingen af en streeft daar controle over na (J) door handelend op te treden (E).

Zijn motto: eerlijkheid voor alles!

 • logisch
 • vastberaden
 • planmatig
 • structuur
 • strategisch
 • kritisch
 • controle
 • uitdagend
 • recht voor zijn raap
 • objectief
 • eerlijk
 • theoretisch
 • afronden
 • scharnierbewegingen dominante zijde motoriek
 • voornamelijk fijne motoriek
 • atletiek: Bruce Jenner, Frank Shorter, Kees Koppelaar (coach)
 • golf: Phil Mickelson, Tom Watson, Curtis Strange, Gary Player, Bobby Nichols
 • Am. football: Vince Lombard (coach)
 • voetbal: Louis van Gaal
 • tennis: Brad Gilbert, Jay Berger, Billy Jean King, Gabriela Sabatini, Jack Kramer, Alex Corretja, Tim Henman
 • volleybal: Joop Alberda (coach), Karch Kiraly, Kent Steffes
 • taekwondo: Henk Meier (coach)
 • kunstschaatsen: Katharina Witt, Peggy Fleming
 • basketbal: Rick Pitino (coach)

Mensen met voorkeuren voor ENTJ bezien zaken vanuit een langetermijnperspectief, doen dat met visie en strategie en weten waar ze op af willen stevenen. Doorgaans twijfelen ze nauwelijks aan hun mening en doelen, een zelfvertrouwen dat hen in wordt gegeven door hun intelligentie en drang naar bekwaamheid. Veldheren nemen hun besluiten snel en zijn ook rap in het ventileren van meningen. Het maakt hen tot persoonlijkheden waarvan de aanwezigheid niet onopgemerkt blijft. Ze zijn dol op de omgang met andere mensen en houden van levendige, inspirerende gesprekken.

Voor mensen met een voorkeur voor ENTJ speelt het systematiseren een koersbepalende rol, ze blinken uit in planning en voorbereiding. Deze functie helpt mensen hun ideeën te realiseren. Het liefst drukken ze dan zaken uit in ranglijsten, tabellen, grafieken, schetsen, schema’s, enzovoort. Als extraverte denker begrijpt een ENTJ-er zaken beter als deze geordend zijn, zodra hij er een volgorde of rangorde in kan ontdekken slaat de vonk over. Langs deze weg zijn ze er in bedreven complexe problematiek tot de kern terug te brengen en aan anderen uit te leggen.

Omdat ze weten waar ze naar toe willen en ook gemakkelijk kunnen visionaliseren hoe ze dat willen doen, kennen ENTJ-ers een sterke behoefte de leiding te nemen. Met hun krachtdadige organisatievermogen zetten ze zich in de groep zo snel mogelijk naar het doel te leiden, ze opereren daarbij directief, willen afronden en resultaten zien. Het zijn natuurlijke leiders die hard werken, goed kunnen delegeren en talloze missies volbrengen. Met vaste overtuiging weten ze zelfs midden in crises de controle te handhaven. De planning is heilig en zaken moeten gewoon op tijd gereed zijn.

Voor zichzelf en in de samenwerking met anderen hebben mensen met ENTJ voorkeuren een hekel aan onbekwaamheid en inefficiëntie. Ze kunnen dan kortaf en kritisch zijn met als gevaar dat ze niet alle feiten tot zich nemen. Hun omgeving schiet in weerstand zodra ze een gebrek aan tact en invoelingsvermogen registreren. Van nature gaan veldheren conflicten niet uit de weg, sterker nog ze willen winnen. Omdat ENTJ-ers van nature meer op rationele zaken dan op de relatie met mensen zijn georiënteerd moeten ze leren luisteren, afstemmen op het gevoel van anderen en waardering te uiten.

Op sportief gebied kunnen ze aanvankelijk best wat aanmoedigingen gebruiken. ENTJ-ers willen meteen bekwaam zijn en dat is voor minder zintuiglijk ingestelde kinderen niet altijd weg¬gelegd. Door hun werkhouding zijn ze prima in staat de aanvankelijk opgelopen achter-stand om te buigen, zeker als ze veel tijd aan de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden besteden. Hun strategische kracht blijkt in de sport uiteindelijk goud waard. Net als in het gewone leven zou een ENTJ-er zich ook in de sport best wat meer op het proces dan op de resultaten mogen richten, het levert hem een betere coördinatie, meer souplesse en variatie in tempo op.