ActionType Academy

ESFJ – de Verzorger

Voelt aan (F) wat zich afspeelt (S) en ordent dat (J) door handelend op te treden (E).

Zijn motto: heerlijk al die mensen om mij heen!

 • plichtsgetrouw
 • loyaal
 • sociaal
 • aardig
 • verantwoordelijk
 • ordelijk
 • groepsgericht
 • tactvol
 • grondig
 • ontvankelijk
 • sympathiek
 • traditioneel
 • lichaamsgericht
 • grove motoriek
 • tennis: Gigi Fernandez
 • volleybal: Toon Gerbrands (coach)
 • kunstschaatsen: Nancy Kerrigan

Mensen met voorkeur voor ESFJ zijn vriendelijk en uiten hun gevoel gemakkelijk, ze halen hun energie uit de wisselwerking met anderen. Keuzes worden doorgaans gemaakt door na te gaan hoe ze anderen beïnvloeden. Ze zorgen er gewoonlijk voor dat iedereen zich thuis voelt, ze prijzen hen die hun respect verdient. Het zijn toegewijde vrienden, die tijd en ener¬gie nemen om zich met hun brede vriendenkring te verbinden. ESFJ-ers wekken vooral vertrouwen omdat ze hun integriteit goed weten te verkopen, een advies naar de juiste richting is nooit te veel gevraagd.

Voor mensen met een voorkeur voor ESFJ speelt harmonie zoeken een koersbepalende rol, ze verlangen zich met anderen te verbinden en uiten dat meestal door warmte uit te stralen en zichzelf te openen. Het draait hoofdzakelijk om sociale uitingen zoals vriendelijkheid, beleefdheid, aardig zijn en rekening houden met anderen. Daarbij reageren ze op uitgesproken en onuitgesproken behoeften van de ander. ESFJ-ers vragen voordat ze het zelf in de gaten hebben de mensen om hen heen wat ze willen of als aandrijving nodig hebben om zich te ontsluiten en meer over zichzelf te gaan vertellen. Hiermee voeden mensen met ESFJ-voorkeuren hun schatkist aan herinneringen.

Negatieve ervaringen zorgen er voor dat ook het tegenovergestelde deel kan uitmaken van dit proces, namelijk als ze zich van de ander willen onthechten. Dat gebeurt met name als die mensen de ESFJ-behoeften aan loyaliteit, verantwoordelijkheid en plichtsbesef schaden. Deze woorden schrijft een ESFJ-er met hoofdletters, geen wonder dat ze bijzonder aan worden getrokken door zaken als traditie, harmonie en familie. Als wachters raken ze uit hun element als ze er niet (meer) bijhoren, geïsoleerd raken.

In de interactie met anderen zetten mensen met ESFJ-voorkeuren gemakkelijk iets in gang. Hun grootste inzet is het meedoen op zich, alsmede aandacht voor de wisselwerking tussen de deelnemers. Via stimulerende besluitvorming willen ze het groepsproces versnellen. Daarbij handelen ESFJ-ers van jongs af aan conform de regels en opereren ze sociaal aangepast. Met deze attitude willen ze presteren, ook al is het om met hun grote wil tevens hun ouders, leraar of trainer te behagen.

In sport moeten mensen met ESFJ-voorkeuren kalm en vastberaden raken en hun spanning tot een minimum beperkt weten te houden. Ze doen er ook goed aan hun ruimtezin beter te ontwikkelen. Ontspanningstechnieken en visualisatie helpen daarbij. Houd de training zeker voor hen eenvoudig en degelijk, poespas en ingewikkelde zaken zijn aan ESFJ-sporters niet besteed. Behandel ze met gevoel, prijs ze voor hun inzet en moedig ze aan door te zetten.