ActionType Academy

ESTJ – de Supervisor

Weegt eerst rationeel af (T) om te bepalen wat hij gaat doen (S), heeft controlebehoefte (J) en wil direct ingrijpen (E).

Zijn motto: ik regel mijn verantwoordelijkheden!

 • logisch
 • vastberaden
 • systematisch
 • objectief
 • efficiënt
 • direct
 • praktisch
 • georganiseerd
 • doelgericht
 • resultaatgericht
 • verantwoordelijk
 • gestructureerd
 • plichtsgetrouw
 • fijne motoriek
 • tweehandigheid
 • atletiek: Sergei Bubka, Tom Petranoff, Charles van Commennée (coach)
 • golf: Nick Faldo, Joost Hage
 • tennis: Pam Schriver
 • zeilen: Jacco Koops (coach)
 • basketbal: Rik Smits, Will Perdue
 • dressuur: Anky van Grunsven

Mensen met ESTJ-voorkeuren houden van beslissen, zetten die beslissingen om in praktische procedures om het gereed komen van het eindproduct te versnellen, ze voelen zich thuis in managementtaken. Traditioneel en efficiënt als ze zijn houden ESTJ-ers niet van veranderen. Pas als de praktijk duidelijk uitwijst dat het echt anders moet dan ontstaan er openingen. In extreme gevallen kan dit leiden tot controlegericht, bevooroordeeld en inflexibel gedrag. Ze moeten openstaan voor nieuwe informatie en niet door angst in beslag worden genomen, zoals de vrees voor financiële tegenslagen en het verlies van controle over hun eigen leven en dat van hun naasten.

Voor mensen met een voorkeur voor ESTJ speelt het systematiseren een koersbepalende rol, ze blinken uit in planning en voorbereiding. Het helpt mensen hun ideeën te realiseren. Het liefst drukken ze dan zaken uit in ranglijsten, tabellen, grafieken, schetsen, schema’s, enzovoort. Een extraverte denker begrijpt zaken beter als deze geordend zijn, zodra hij er een volgorde of rangorde in kan ontdekken slaat de vonk over. Zo leert hij, zo organiseert hij zijn ideeën en zo wil hij ook met de wereld om hem heen omgaan. Mensen met ESTJ-voorkeuren scannen hun leefomgeving onophoudelijk om er zeker van te zijn dat alles gladjes en systematisch verloopt.

Daarbij hebben ze weinig op en geduld met mensen die vanuit een lossere houding opereren. ESTJ-ers zijn betrouwbaar, taakgericht en verantwoordelijk, van de mensen om hen heen verlangen ze dezelfde loyaliteit. In al hun taakgerichtheid kunnen ze nog wel eens de gevoelens en waarden van anderen negeren. Als keiharde werkers en hoeders van discipline neigen ze hun omgeving in het hier en nu te willen beheersen, iets dat ze zelf vanwege hun hoge normen voor interactie en controle niet zo ervaren.

Enthousiast en gehoorzaam aan regels die redelijk en praktisch zijn, kunnen ze de groep als geboren leiders op een veilige manier naar het doel loodsen. Op een hoger ontwikkelingsniveau komt dat neer op het organiseren en monitoren van mensen met als doel hun functioneren zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. Daarbij willen ze resultaten zien, geen getreuzel, snel beslissen en afronden is het motto. Hun aanpak kan bij anderen even ongenuanceerd als doortastend over komen. Dit wordt mensen met ESTJ-voorkeuren in conflicten nogal eens voor de voeten geworpen, want ook in controverses willen ze bij voorkeur wedijveren, doordrukken en winnen.

De fixatie op routines maakt dat menig ESTJ-sporter bijgelovig is. Ze moeten zeker in de sport leren de controle los te laten, het vergroten van het visueel bewustzijn is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Wanneer ze steeds dieper in hun waarnemingen duiken dan brengt dat hun dominante denkfunctie naar de achtergrond. Daar moet het voor hen in de sport naar toe.