Skip to content
ActionType Academy

INTJ – de Mastermind

Weegt de betekenis (N) van zijn waarnemingen rationeel af (T) en ordent dat (J) innerlijk (I).

Zijn motto: het gaat om de toepassing!

 • logisch
 • vastberaden
 • onafhankelijk
 • origineel
 • systeemgericht
 • kritisch
 • fantasievol
 • veeleisend
 • persoonlijk
 • globaal
 • autonoom
 • theoretisch
 • scharnierbewegingen dominante zijde
 • voornamelijk fijne motoriek
 • golf: Tom Kite, David Ledbetter (coach)
 • tennis: Tim Mayotte
 • volleybal: Arie Selinger (coach)
 • judo: Willem Visser (coach)
 • basketbal: Rick Pitino (coach)

Mensen met voorkeuren voor INTJ willen met hun voorziene gaven graag de dingen die op hun pad komen verbeteren. Innovatie is hun ding en dat vergezellen ze met een bewonderenswaardig inzicht in theorieën, ideeën en concepten. Masterminds spenderen veel tijd in hun eigen bovenkamer en kunnen van nature weinig belangstelling aan de dag leggen voor de gedachten en gevoelens van anderen. Het zijn onafhankelijke denkers met een sterke behoefte autonoom te functioneren. Voor een mastermind is het niet eenvoudig zijn innerlijke beelden, inzichten en abstracties te communiceren.

Voor mensen met een voorkeur voor INTJ speelt het voorzien een koersbepalende rol, ze voelen zich als geen ander thuis in complexe concepten en systemen en ontdekken er van alles in. Daarbij kunnen er momenten ontstaan waarin compleet nieuwe noties tot het bewustzijn doordringen. Zo onderzoeken masterminds voortdurend op nieuwe mogelijkheden en willen die in een structuur plaatsen. Het gaat hen niet om het onderzoeken op zich maar om nuttige toepassingen. Langs deze weg ontstaan methodes en modellen waarmee zij en anderen de toekomst tegemoet kunnen treden.

In de interactie met anderen houden mensen met INTJ-voorkeuren ervan de koers uit te zetten. Aanvankelijk blijven ze evenwel bij voorkeur op de achtergrond tot de situatie om hun leiderschap vraagt. Omdat ze de werkelijkheid rationeel beschouwen en niet te beroerd zijn processen die onvoldoende werken radicaal om te gooien, zijn ze eenmaal in die rol bijzonder effectief. INTJ-ers zijn er doorgaans van overtuigd dat zij gelijk hebben, reflectief als ze zijn hebben ze het probleem al lang en breed gestructureerd van meerdere kanten bekeken voordat ze in actie komen.

Ze hebben een hekel aan rommeligheid en inefficiëntie, het verstoort de helderheid van de situatie en het functioneren. Bij meningsverschillen zijn mensen met INTJ-voorkeuren vaak vasthoudend en kunnen daarmee star overkomen. Ook al omdat communicatie niet hun sterkste kant is. Dat is ook waarom een INTJ-er conflicten liever niet wil meemaken, als het er op aan komt vermijdt hij ze liever dan dat hij de strijd aangaat.

In de sport willen mensen met voorkeuren voor INTJ vooral met hun hoofd winnen, wetende dat strategisch denken en altijd nieuwe mogelijkheden zien een grootse kwaliteit is. Het zijn blijvende leerlingen, een mens is immers nooit uitgeleerd. Omdat ze de zintuiglijkheid van sensing mensen ontberen moeten ze vroeg met sport beginnen. Door hun volhardendheid en mentale kwaliteiten kunnen INTJ-ers tot consistente en hooggekwalificeerde sporters uitgroeien, zeker als ze geestelijk worden uitgedaagd. Omdat INTJ-ers zo nadrukkelijk in hun hoofd vertoeven doen ze er goed aan mentale training en emotiemanagement tot hun vaste routines te maken.