ActionType Academy

INTP – de Architect

Analyseert (T) over de betekenis (N) van wat hij waarneemt en heeft daarbij weinig behoefte aan innerlijke (I) ordening (P)

Zijn motto: zolang het maar logisch en relevant is!

 • logisch
 • sceptisch
 • kennisgericht
 • afstandelijk
 • theoretisch
 • terughoudend
 • nauwkeurig
 • onafhankelijk
 • speculatief
 • origineel
 • autonoom
 • zelfverzekerd
 • conceptueel
 • scharnierbewegingen dominante zijde motoriek
 • tennis: Mary Joe Fernandez, Arthur Ashe
 • basketbal: Dikembe Mutombo
 • taekwondo: Frans van Dijk (coach)

Mensen met een voorkeur INTP leven in een creatieve wereld van concepten en ideeën, ze vinden niet zo zeer de feiten van belang maar vooral de principes die daar achter schuil gaan. Mede door hun analytische gaven zijn het probleemoplossers bij uitstek, mensen die situaties vanuit meerdere invalshoeken beschouwen, van daaruit de vinger op een logische manier op de zere plek weten te leggen en altijd mogelijkheden tot verbetering zien. Het gemak waarmee ze daarvoor doordachte concepten ontwerpen is benijdenswaardig. Ze doen er goed aan hun complexe meerdimensionale denken op een simpele manier te leren uitleggen.

Voor mensen met een voorkeur voor INTP speelt het analyseren een koersbepalende rol, ze merken verbanden en tegenstrijdigheden gemakkelijk op en met die gave ontleden ze situaties en ideeën. Dit proces bewijst vooral zijn kracht als uitgezocht moet worden hoe iets werkt. Zo zoeken deze introverte denkers naar helderheid en een efficiënte oplossing die zo weinig mogelijk van het oorspronkelijke doel afwijkt. Architecten opereren objectief, onafhankelijk, onconventioneel, origineel en een tikje excentriek. Waarden, tradities en traditionele methoden interesseren hem of haar niet echt, elke situatie vraagt om zijn specifieke aanpak.

Op die manier worden even gemakkelijk nieuwe noties gegenereerd als oude weerlegd. Mensen met INTP-voorkeuren zijn flexibel en zeer tolerant, ze werken het liefst achter de schermen, ogen soms wat verlegen en zijn er beslist niet op uit anderen te controleren of te leiden. Populariteit of sociale geborgenheid zoeken ze niet, ze gaan voor competentie en het beste resultaat. Pas als hun overtuigingen onder vuur komen te liggen, nemen ze een stevig standpunt in. In conflicten zullen ze hun kracht inzetten om via logische analyse en creatieve openingen het conflict opzij te schuiven. Als het even kan gebruiken ze daar graag de voor hen kenmerkende relativerende humor bij.

Mensen met voorkeuren voor INTP hebben een hekel aan routineklusjes, veel liever zijn ze bezig met het ontwerpen van complexe concepten. Als een probleem eenmaal hun aandacht heeft getrokken zullen ze alles uit de kast halen om een oplossing te vinden. Het praktisch implementeren daarvan laten ze echter met genoegen aan anderen over. Om tot volle ontplooiing te komen hebben architecten een competente omgeving nodig, eentje waarin ze bovendien autonoom kunnen functioneren. INTP-ers zijn wars van onzin en controle, ze zullen er steevast negatief en cynisch van worden.

In de sport moeten ze vroeg beginnen om zich motorisch voldoende te ontwikkelen, waarbij het trainen van de grove motoriek en de grote lichaamsspieren belangrijke elementen zijn. Veelal zijn het laatbloeiers die door hun onophoudelijke drang om competent te zijn vaardig worden en boven komen drijven. Van nature gaat fijnmotorisch handelen INTP-sporters goed af en manifesteren ze zich onder gebruikmaking van hun bijzondere ruimtelijke oriëntatie als ware strategen. Ze dienen er echter voor te waken niet te lang te analyseren, dat kan verstarrend op hun functioneren werken.