ActionType Academy

ISFJ – de Loyalist

Haalt zijn waarnemingen (S) binnen, weegt deze af met zijn gevoel (F) en ordent ze (J) innerlijk (I).

Zijn motto: hoe gaat het met je?

 • gedetailleerd
 • plichtsbewust
 • traditioneel
 • loyaal
 • geduldig
 • praktisch
 • georganiseerd
 • dienstgericht
 • toegewijd
 • beschermend
 • zeer nauwgezet
 • verantwoordelijk
 • grove motoriek
 • golf: Maarten Lafeber
 • voetbal: Foppe de Haan
 • atletiek: Gerard Nijboer (coach)

Mensen met ISFJ-voorkeuren voelen zich verantwoordelijk, werken hard en willen hun klus ook afronden. Pas als dat laatste is gebeurd ontstaat er tijd voor ontspanning. Ze zijn bijzonder toegewijd en gericht op regels, handboeken en wat de maatschappij van hen verwacht. ISFJ-ers willen de vaardigheden bij voorkeur eerst alleen opbouwen voordat ze het anderen laten zien. Beheersen ze het eenmaal dan laten ze het niet gemakkelijk aan anderen over, een instelling waarbij overwerkt raken op de loer ligt. Leren delegeren zal ze goed doen.

Voor mensen met een voorkeur voor ISFJ speelt herinneren een koersbepalende rol, ze zijn goed in het verzamelen en bewaren van gegevens en informatie. De zo ontstane databank gebruiken ze om daar lessen uit te trekken, met deze ervaringen en wijsheden leggen zij een blauwdruk over het heden en de toekomst. Op die manier worden tot op detailniveau overeenkomsten en verschillen opgemerkt. Je kunt jou voorstellen dat een dergelijke oriëntatie op het verleden tot een beperkte veranderingsbereidheid leidt. ISFJ-ers blijven dicht bij wie ze zijn.

Hun herinneringen dragen ze overal en altijd met zich mee en zijn in belangrijke mate bepalend voor met wie ze omgaan. Ze voelen zich vooral thuis in één op één relaties en kleine vriendengroepjes. Loyaal, verantwoordelijk en vol plichtsbesef als ze zijn koesteren ze hun dierbaren, dit zijn kernbehoeften die ISFJ-ers ook graag terug willen krijgen zodat ze het gevoel hebben gewaardeerd te worden en erbij te horen. Conflicten dekken ze het liefst toe, ze leven zich in de ander(en) in en zoeken naar een beëindiging van de controverse door geven en nemen, een oplossing die zich kenmerkt door zorg voor het belang van de ander.

In de spotlights staan en autoriteit over anderen uitoefenen zijn dingen die iemand met ISFJ-voorkeuren beslist niet opzoekt. Veel liever werken ze op de achtergrond en oefenen ze uitvoerende taken die via stap voor stap procedures tot tastbare resultaten leiden uit. Dat doen ISFJ-ers ze op de hen kenmerkende schuchtere en voorzichtige manier. Zodra ze zich ontwikkelen gooien ze die schroom langzaam van zich af, toch blijft een grote bescheidenheid latent aanwezig.

In de sport tonen ze gedegen en onzelfzuchtig als ze zijn vooral defensieve kwaliteiten. ISFJ-sporters zijn altijd op zoek om complementair te zijn aan hun teamgenoten. Moedig ze aan meer agressief te sporten, zeker in aanvallend opzicht. Ze dienen zich te realiseren dat het okay is fouten te maken, het is een onderdeel van de ontwikkeling tot volwassen sporter. Daarvoor is ontspanning, alsmede het tonen van slaagmoed een groot goed. Ook hun beperkte ruimtelijk inzicht vraagt om impulsen. Behandel mensen met ISFJ-voorkeuren met gevoel, prijs hun goedbedoelde inspanningen en moedig doorzetten aan.