ActionType Academy

ISFP – de Componist

Weegt eerst met zijn gevoel (F) af om te bepalen wat hij gaat doen (S), richt zich daarbij op zijn innerlijke (I) waarden en heeft weinig controlebehoefte (P).

Zijn motto: ik neem de tijd om van elk moment te genieten!

 • behulpzaam
 • vriendelijk
 • bescheiden
 • soepele beweging
 • gevoelig
 • observerend
 • groepsgericht
 • loyaal
 • vertrouwend
 • spontaan
 • begrijpend
 • ordelijk
 • grove motoriek
 • ritme
 • atletiek: Jacky Joyner-Kersee, Jesse Owens, Michael Johnson, Butch Reynolds
 • boksen: Floyd Patterson, Lennox Lewis
 • tennis: Björn Borg, Yevgeny Kafelnikov
 • golf: Ernie Els, Steve Jones
 • basketbal: Scottie Pippen, Kobe Bryant, Penny Hardaway, Juwan Howard 

Mensen met ISFP-voorkeuren zijn rustig en gereserveerd, waardoor het voor anderen niet meevalt ze goed te leren kennen. Hun vriendschappen kenmerken zich door trouwe relaties met een paar nauw betrokken vrienden. Ze kunnen met hun zelfbeeld worstelen en zich onzeker voelen, het bij herhaling onderschatten van hun eigen capaciteiten en bekwaamheden ligt daaraan ten grondslag. Soms openbaart het zich zodanig dat ze zaken laten die minder capabele mensen al lang tot een goed einde hebben gebracht. Warm en integer als ze zijn raken ze in hun element in een omgeving waar ze worden gewaardeerd.

Voor mensen met een voorkeur voor ISFP speelt het op zijn waarde schatten van mensen en situaties een koersbepalende rol, ze verbinden zich in hoge mate met hun normen en waarden. Hun innerlijke gevoelsproces is hoogst betrouwbaar. ISFP-ers filteren vooral informatie die overeenkomt met waar ze waarde aan hechten, wat ze willen en waar ze in geloven. Ze werken het liefst aan dingen met een diepere betekenis. Voor het maken van keuzes treedt een continue weging op met het situationele belang en dat veelal gekoppeld aan het persoonlijke waardensysteem voor rust en conflict.

Het zijn meesters in het observeren van gedrag. Met hun fijne neusje voor innerlijke waarden schatten ze in of mensen ‘echt’ en betrouwbaar zijn, vervolgens gaan ze vanuit dat gevoel tot actie over. Wat mensen met voorkeuren voor ISFP daarbij nodig hebben is de vrijheid om in een opwelling te handelen. Met hun focus op het hier en nu zoeken ze naar mogelijkheden om invloed uit te oefenen, daarbij kunnen ze impulsief zijn. ISFP-ers gedijen in een omgeving die variatie, avontuur en broederlijke relaties biedt, ze hechten aan vaardig presteren met oog voor schoonheid.

In de interactie met anderen houden mensen met ISFP-voorkeuren ervan om achter de schermen te werken. Hun belangrijkste waarde daarbij is het ondersteunen van het groepsproces. De richting van dat proces beïnvloeden ze het liefst door op de achtergrond te adviseren over de besluitvorming, langs deze weg gaan ISFP-ers voor het beste resultaat. Door alle perspectieven op een open en betrokken wijze te beschouwen zorgen ze voor transparantie, zo waken ze ervoor dat de relatie met de ander te veel onder druk komt.

Omdat ze niet zo competitief en verbaal aanwezig zijn worden mensen met ISFP-voorkeuren gemakkelijk over het hoofd gezien. Behandel ze ook in de sport met gevoel, waardeer hun inzet en stimuleer dat ze doorzetten. Als alle vakmensen moeten ze vooral plezier hebben in wat ze doen en praktisch worden benaderd. Leer jonge ISFP-ers tussendoor over de strategieën en regels in hun sport. Dit helpt hen als ze de wereld van competitie binnen stappen en wat rationele steun welkom is. Ze moeten leren hun hoofd te gebruiken, anders hebben emoties de overhand en zal hun gemoedstoe¬stand fra¬giel ogen en breed fluctueren. Verder zijn ISFP-sporters gebaat bij minder zelfkritiek. Met deze ingrediënten probeert de coach zelfvertrouwen op te bouwen. En als het vertrouwen toch een deukje heeft opgelopen dan is het raadzaam objectieve, constructieve input bij vertrouwde mensen te verzamelen.