ActionType Academy

ISTJ – de Plichtvervuller

Haalt zijn waarnemingen (S) binnen, weegt deze rationeel af (T) en ordent ze (J) innerlijk (I).

Zijn motto: ik maak mijn huiswerk!

 • feitelijk
 • nauwkeurig
 • systematisch
 • afhankelijk
 • vastberaden
 • praktisch
 • georganiseerd
 • realistisch
 • plichtsgebonden
 • verstandig
 • ijverig
 • betrouwbaar
 • doelgericht
 • verantwoordelijk
 • oog-hand coördinatie
 • fijne motoriek
 • tweehandigheid
 • golf: Betsie King, Paul Azinger, Jack Nicklaus
 • tennis: Paul Haarhuis, Chris Evert, Stan Smith
 • dressuur: Sjef Janssen (coach)

Gedreven door plicht en verantwoordelijkheid zien mensen met ISTJ-voorkeuren het leven als een fenomeen dat begrepen en geordend moet worden. Zo staan ze ook tegenover hun omgeving. Daardoor kunnen ze bazig en controlebehoeftig overkomen, iets dat ze zelf veel eerder als ordelijk en verantwoordelijk zullen benoemen. Op de privacy van hun eigen gezin gesteld, houden ISTJ-ers zich als traditionele familiemensen van nature afzijdig van gevoelens en behoeften van derden, totdat die behoeften duidelijk zijn. Vanaf dat moment springen ze te hulp en manifesteren ze zich als redders, waarbij als het maar even kan alle taken gewoon doorgaan. Nee zeggen is nu eenmaal niet hun sterkste kant.

Voor mensen met een voorkeur voor ISTJ speelt het herinneren een koersbepalende rol, ze hebben een enorm respect voor feiten. Hun feitenkennis blijkt dan ook bijzonder groot, hun geheugen is rijk en gedetailleerd. Wel kunnen ze moeite hebben met ideeën en theorieën die de zaak vanuit een ander perspectief belichten, maar als de ander het vertrouwen weet te winnen en ze een praktische toepassing zien zullen ze er loyaal voor gaan en het in al hun betrouwbaarheid implementeren.

Mensen met voorkeuren voor ISTJ zijn vaardig in het oppakken, definiëren, organiseren, plannen en implementeren van taken, alsmede in de uitvoering daarvan. Als perfectionisten hebben ze daarbij de neiging om inspanningen van zichzelf en anderen gewoon te vinden, van nature zijn deze plichtvervullers dan ook niet goed afgestemd op hun eigen en andermans gevoelens. Verwacht van hen geen schouderklopjes, je uiterste best en plicht doen is in hun beleving het minste dat een mens bij kan dragen. In de interactie met anderen zetten ze bij voorkeur de koers uit, ze gaan voor de uitvoering van het plan van actie en willen met weloverwogen besluitvorming de groep op de route houden. Conflicten willen ze liever niet meemaken, als het maar even kan forceren ze een oplossing om de controverse op die wijze opzij te schuiven.

Van nature zijn ISTJ-sporters meer verdediger dan aanvaller. Als ze de benodigde vaardigheden beheersen, beginnersgeest demonstreren en gemotiveerd en vol vertrouwen zijn dan kunnen ze zowel agressief als met een buitengewoon diepe concentratie sporten. Voor een wachter gaat een ISTJ-er goed met druk om, hun focus op het hier en nu en objectieve analyse helpt hierbij. Ontspannen (vooral onderarmen en -benen goed los houden) en positief blijven zijn voor hen belangrijke tips.

Zo lang mensen met ISTJ-voorkeuren de overtuiging hebben dat traject en integriteit kloppen, zijn het constante sporters. Tijdens belangrijke evenementen slagen ze er vaak in hier nog een schepje bovenop te doen. Ze willen namelijk het team en de coach geen enkele twijfel bezorgen of ze wel hun deel aan het traject bijdragen. ISTJ-sporters gaan zeker op die momenten door dik en dun om de klus te klaren.