Skip to content

Opsporen en het praktisch toepassen van Diepe Motivationele Drijfveren® voorjaar 2023.


donderdag 8, 15 juni 2023 van 14.00-20.30.

Inhoud

Het proces van leren, ontwikkelen en presteren start bij moti­vatie. De motivatieleer is één van de meest onderzochte gebieden binnen de sportpsychologie. Bekend zijn de onderzoeken van Jacques van Rossum (Vrije Universiteit van Amsterdam) naar prestatiemotivatie met als belangrijkste resultaat dat voor verreweg de meeste sporters het zeker niet in de eerste plaats gaat om het winnen, medailles of podium­plaat­sen. Verschillen in drijf­veren liggen hieraan ten grondslag. Ze geven de behoeften van de sporter aan en door die behoeften te bevredigen ontstaan de voorwaarden voor gemotiveerd gedrag. Hoe weet jij de juiste snaar bij elke sporter te raken? Voor coaches is het bijzonder waardevol de drijfveren van hun spor­ters te kennen. Immers de ene sporter kent in dit opzicht andere behoeften dan de an­dere sporter.
Geïnspireerd door het Japanse Seïtai ontdekte een van de ActionTypes grond­legger Ralph Hippolyte dat de individuele drijfveren zijn verbonden met de functionele bewegingen van de vijf onderste rugwervels (L1-5) en dat deze fysiek zijn te testen aan de hand van de tonus rond de wervelkolom. Bij elke sporter blijken twee van de vijf functionele be­wegingen er meteen voor te zorgen dat de juiste tonus ontstaat, bij de andere drie bewegingen is dat niet het geval.

Ze zorgen voor de ontsteking als startmotor voor de beweging en ondersteunen de sporter om vanuit situaties met (relatieve) stilstand meteen de actie explosief en nauwkeurig in te kunnen zetten. Denk hierbij aan prak­tische toepassingen zoals voor de start van de race of de oefe­ning, bij een spelon­der­breking, vrije trap of strafcorner, in het punt voor punt spelen of na een coachmoment.

In de afgelopen jaren zijn ervaringen met de Deep Motivational Drivers (DMD’s), want zo noe­men de ActionTypes grondleggers hun bevindingen, opgebouwd. Daarbij blijkt keer op keer dat de uitkomsten inzicht geven in wat de mentale behoeften van de sporter zijn als voor­waar­den om tot gemotiveerd handelen over te gaan. Iedereen kent daarbij een intrinsieke en een extrinsieke drijfveer. Een voorbeeld binnen de drijfveer competitie van de intrinsieke vari­ant is dat de sporter gedreven is zijn eigen standaard te verhogen. Een voorbeeld van de extrinsieke variant is dat hij of zij vooral gedreven is de tegenstander te verslaan.
Zo worden vijf verschillende diepe drijfveren herkend met elk hun intrinsieke en extrinsieke variant. Daarbij vragen verschillende behoeften van sporters om afgestemde benaderingen. Wellicht zijn daarbij de meest herkenbare ervaringen de verschillen tussen sporters met competitie als drijfveer versus degenen waarvoor dat relatie is. In plaats van agressie jegens de tegen­stander opbouwen gaat het voor sporters met relatie als drijfveer hoofdzakelijk om spelplezier, genieten en teamgeest. Ze kunnen uitgroeien tot uiterst competitieve sporters maar dan wel langs de weg waarin deze behoeften voldoende water wordt gegeven.

Net als het actiontypes-profiel bevestigen de diepe drijfveren de lichaam-geestverbinding. Daar waar het actiontypes-profiel inzicht geeft in de handelingsvoorkeuren (mentaal en motorisch), leggen de DMD’s de voorwaarden om tot gemotiveerd handelen over te gaan bloot. In het verhogen van de train- en coachbaarheid van sporters zijn beide aspecten voor de coach een groot goed in het leveren van maatwerk. Bovenstaande en verder  is geschreven vanuit de sportcontext. Echter het geldt evenzo voor welke discipline dan ook.

 

Aanmelden

Vul hier je voornaam in
Vul hier je achternaam in
Vul hier je functie in
Vul hier je bedrijfsnaam in
Gebruik een juist emailadres
E-mail is niet hetzelfde
Begin altijd met "06-"
Voer een juist mobiel nummer in
Vul hier je woonplaats in

Ik volg deze cursus als Belgische zakelijke ondernemer:Dit betreft de aanmelding van de cursus:

Opsporen en het praktisch toepassen van Diepe Motivationele Drijfveren® voorjaar 2023.

Programma

Hoe motiveer jij jouw sporters? Om veranderingsprocessen te bewerkstelligen is het inspi­reren vanuit en inspelen op de individuele drijfveren van jouw sporters een groot goed. Het helpt jou de juiste snaar te raken. In de leergang leer je dit via de lichaam-geest verbinding te testen. Iedereen blijkt over een statische drijfveer en een dynamische drijfveer te be­schikken en telkens komt naar voren dat een van beide een intrinsiek en de ander een extrinsiek karakter draagt. De dynamische drijfveer vertelt waar iemand voor gaat, de statische drijf­veer hoe hij of zij informatie wil ontvangen of toetsen om de vonk over te laten slaan.

De investering voor deze cursus bedraagt 545,- (excl.btw). Inclusief catering, koffie, thee en fris.

 

Docenten

Groningen af in de economische wetenschappen. Wat hem binnen en buiten zijn oorspronkelijke vakgebied altijd heeft geboeid is de ontwikkeling van menselijk potentieel. Als sportliefhebber heeft hij zijn sporen ruimschoots verdiend, aanvankelijk als tafeltennisspeler, daarna in diezelfde sport al snel als trainer en coach. Douwes kan bij de senioren bogen op ervaringen op nationaal en internationaal niveau, maar zijn voorliefde voor talentontwikkeling heeft hij nooit verlaten. Hij rondde met succes de opleidingen ActionTypes® bij Bertrand Théraulaz en Ralph Hippolyte af en werkt sinds 2010 intensief met Peter Murphy samen. Daarbij richten zij zich in het bijzonder op het direct toepasbaar maken van ActionTypes® op de sportvloer en het als coach van de coach achter de schermen ondersteunen van een aantal topsporttrajecten. Bennie is als seniordocent verbonden aan de ActionTypes Academy.

Michiel de Ruijter is van beroep docent VMBO, Nederlands, Wiskunde en Drama. In de sport heeft hij ervaring als volleybalcoach t/m de Eredivisie. Verder was hij Paralympisch bondscoach zitvolleybal 2009-2012.  Hij is ActionTypes en Deep Motivational Drivers gecertificeerd. Michiel heeft meerdere jaren ervaring met het toepassen van de ActionTypes benadering in het onderwijs en de sport. Michiel is als seniordocent verbonden aan de ActionTypes Academy.

Licentiepunten/certificaat

Voor deelname aan de  cursus Diepe Motivationele Drijfveren' is door de volgende partijen accreditatie toegekend:

  • JBN: erkent deelname aan als coach-licentiewaardige scholing
  • KNSB: 5 punten
  • KNGU: 4 punten
  • KNZB: 2 punten
  • Nevobo: 10 punten voor VT3 en 4
  • NBB: BT2: 5 punten, BT3: 6 punten, BT4: 7 punten
  • Atletiekunie: 4 punten (niveau 4)
  • NeVoBo: 10 punten
  • KNWU: 8 punten
  • KNVB: 4 punten

Deelnemers ontvangen na afloop van de leergang een certificaat /bewijs van deelname.

Locatie

Cursus locatie: Anky Education Center, 5469 SC Erp. ActionTypes Academy Nederland, mobiel 0616964858.

Kies voor navigatie Bolst 7. Ongeveer 30 m. daarnaast naar de ijzeren toegangspoort rijden. Links staat een smalle paal met knop, indrukken en de toegangspoort gaat open, vervolg de oprijlaan en parkeer.