Skip to content

Praktisch werken met ActionTypes® voorjaar 2024.


Donderdag 7, 14 en 21 maart en donderdag 4 en 11 april 2024

Inhoud

Maatwerk leveren in het coachen, trainen, leren, begeleiden en communiceren op basis van individuele voorkeuren.

Het is jou vast wel eens opgevallen dat mensen op hun typisch eigen manier reageren en han­de­len. Dat doen de mensen in jouw omgeving en dat doe je zelf ook. Onder­ling kunnen daarin flinke verschillen naar voren komen. ActionTypes laat ons zien dat niet de ene reactie per definitie goed en de andere fout is. Ieder mens heeft zijn eigen voorkeuren en meestal zal hij of zij (onbewust) die voor­keuren gebruiken. Waarom? Kort door de bocht gezegd omdat door invloeden voor en vlak na de geboorte de werking van de hersenen iets individu­eels mee­krijgt.

ActionTypes is het resultaat van een evolutie van al meer dan dertig jaar, waaruit steeds diepere inzich­ten zijn ontstaan hoe voor het individu cognitieve, emotionele en motorische handelingsvoorkeuren met el­kaar zijn verbonden. Deze vormen ons innerlijk systeem en hebben de survival tools in zich waardoor we ons aan kunnen passen aan waar de externe omgeving om vraagt. Mensen kunnen hun persoonlijke voorkeuren best wel eens negeren en anders handelen, maar als ze dat te vaak of te lang achtereen moeten doen dan vreet het energie. We kunnen op die manier gemakkelijk overver­moeid, geblesseerd, gestrest en/of ziek raken.

Het herkennen en begrijpen van persoonlijke voorkeuren speelt een belangrijke rol in de sa­men­werking tussen mensen. Er ontstaat begrip voor de beleving en het handelen van de ander. Leren wat je hiervoor nodig hebt en tege­lij­ker­tijd de vaardigheden ontwikkelen om anderen in hun kracht te zetten. 

Waar andere methoden individualiteit benaderen met op cognitie gerichte vragenlijsten, doet ActionTypes dit de motorische voorkeuren. Het laat zien hoe cognitie en emo­tie hiermee verbonden zijn. Je hebt een voorkeursprofiel dat jou samen met de diepe motivatio­nele drijfveren kenmerkt, maar tegelijker­tijd geeft het inzicht in de dynamiek die hierachter schuil gaat. ActionTypes stopt niemand in een hokje, want het laat juist zien welke mogelijkheden je hebt om adequaat op wisselende omstandigheden in te spelen.

Aanmelden

Vul hier je voornaam in
Vul hier je achternaam in
Vul hier je functie in
Vul hier je bedrijfsnaam in
Gebruik een juist emailadres
E-mail is niet hetzelfde
Begin altijd met "06-"
Voer een juist mobiel nummer in
Vul hier je woonplaats in

Ik volg deze cursus als Belgische zakelijke ondernemer:Dit betreft de aanmelding van de cursus:

Praktisch werken met ActionTypes® voorjaar 2024.

Programma

Dag 1     Zelfinzicht en zelfexpressie         14.00-20.30.                           

Je bepaalt met behulp van motorische testjes jouw eigen actiontype profiel en leert de handelingsvoorkeuren van anderen te herken­nen. Hierdoor ontstaat bewust­word­ing van de eigen natuurlijke identiteit en de basis om van daaruit vertrouwens­relaties op te bouwen die nodig is om de ander in zijn of haar kracht te zetten.                                                                                                

Dag 2     Motoriek en cognitie       14.00-20.30.                    

 Je maakt ken­nis met de kenmerken van de vier motorische hoofd­stijlen en de individuele werking van het visuele systeem, leert deze met extra vaardigheden te testen en te observeren. De vier te onderscheiden temperamenten duiden o.a. de kernbehoeften, overtuigin­gen, talenten, alsmede de ideale gemoedstoestand om te presteren. Het is een eenvoudig te hanteren hulpmiddel om omstandigheden te creëren waarin mensen gedijen. 

Dag 3     Afgestemde communicatie en coaching        14.00-20.30.                                                                   

Verschillen in hersenhelftdominantie typeren mensen in hun voorkeursgedrag. De een heeft meer een taakgerichte instelling, de ander blinkt uit door zijn creatieve handelen in vrijheid. Hoe bedien je taakgerichte mensen en hoe doe je dat met mensen die het vooral van improviseren moeten hebben, terwijl je tegelijkertijd dat wat ze van nature min­der hebben bij hen mee ontwikkelt?  Hersenhelftdominantie vormt tevens de opmaat voor het bepalen van de mentale cyclus, met voorop de dominante mentale functie. Deze is gedurende het gehele leven de koersbepaler van de persoon, leidt hem of haar de weg en kent een cru­ciale functie in communicatie, coaching, training en daarmee in het open houden en versnellen van de ontwikkeling. 

Dag 4     Training en ontwikkeling         14.00-20.30.  

Op deze dag worden onder het motto ‘move to your next level’  de meest recente ActionTypes inzichten verder uitgediept. Allereerst dat het geen statisch maar een dynamisch model is. Daarmee wordt bedoeld dat het benutten van voorkeuren in relatie staat tot de omstandig­heden. Achter ons voorkeursprofiel gaat een diepere dynamiek schuil. Deze zorgt er o.a. voor dat we ons aan kunnen passen als de context daarom vraagt. Mensen zijn daarop toegerust, maar hoe gemakkelijk gaat ze dat af? Het heeft ook te maken met wat er onder toe­nemende druk, inclusief het omgaan met spanning en stress gebeurt.  We laten zien wat de betekenis hiervan is en reiken in stappen aan hoe voorko­men kan worden dat het schaduw­profiel ongewenst optreedt en hoe – als dat toch het geval is – elk type zijn eigen effectieve coping kent om zo snel moge­lijk in de persoonlijke voorkeursdynamiek terug te komen.                                                                                                                                

Dag 5     Toepassing in teams en groepen        14.00-20.30.         

Op de slotdag staat het praktisch gebruik van ActionTypes in teams en groepen aan de hand van diverse lenzen centraal. Lenzen zijn invalshoeken om vanuit een eenvoudige clustering van profielen naar zaken te kijken. Naast de al genoemde elementen behandelen we onder meer lenzen voor leerstijlen, veranderings­be­reid­heid, communicatie-, interactie­­­­- en conflicthantering­stijlen en zetten in op de toe­passing hiervan in casussen.

De prijs voor deze 5-daagse leergang bedraagt 1395,- (excl.btw). Inclusief catering, koffie, thee en fris.

Docenten

 

Bennie Douwes (1957) studeerde aan de Rijksuniversiteit in Groningen af in de economische wetenschappen. Wat hem binnen en buiten zijn oorspronkelijke vakgebied altijd heeft geboeid is de ontwikkeling van menselijk potentieel. Als sportliefhebber heeft hij zijn sporen ruimschoots verdiend, aanvankelijk als tafeltennisspeler, daarna in diezelfde sport al snel als trainer en coach. Douwes kan bij de senioren bogen op ervaringen op nationaal en internationaal niveau, maar zijn voorliefde voor talentontwikkeling heeft hij nooit verlaten. Hij rondde met succes de opleidingen ActionTypes® bij Bertrand Théraulaz en Ralph Hippolyte af en werkt sinds 2010 intensief met Peter Murphy samen. Daarbij richten zij zich in het bijzonder op het direct toepasbaar maken van ActionTypes® op de sportvloer en het als coach van de coach achter de schermen ondersteunen aan een aantal topsporttrajecten. 

Michiel de Ruijter is van beroep docent VMBO, Nederlands, Wiskunde en Drama. In de sport heeft hij ervaring als volleybalcoach t/m de Eredivisie. Verder was hij Paralympisch bondscoach zitvolleybal 2009-2012.  Hij is ActionTypes en Deep Motivational Drivers gecertificeerd. Michiel heeft  meerdere jaren ervaring met het toepassen van de ActionTypes benadering in het onderwijs, bedrijfsleven en de sport. 

Licentiepunten/certificaat

Voor deelname aan de Leergang Praktisch werken met ActionTypes is door de volgende partijen accreditatie toegekend:

  • KNSB: 20 punten
  • KNZB: 3 punten
  • NeVoBo: 20 punten
  • NTTB: 10 punten
  • KNVB: 7 punten
  • NTB: 3 punten
  • KNLTB: 14 punten

Badminton Nederland: licentiewaardige scholing

Deelnemers ontvangen na afloop van de leergang een certificaat / bewijs van deelname.

Locatie

Cursus locatie: Anky Education Center, 5469 SC Erp. ActionTypes Academy Nederland.

Kies voor navigatie Bolst 7. Ongeveer 30 m. daarnaast naar de ijzeren toegangspoort rijden. Links staat een smalle paal met knop, indrukken en de toegangspoort gaat open, vervolg de oprijlaan en parkeer.