Overbruggingscursus (ATOC)


De cursus is volgeboekt. Als gratis warming-up vond voor de deelnemers op 30 juni en 9 juli van 19.30-21.30 een zoomconferentie plaats. 

Inhoud

De leergang praktisch werken met de principes van ActionTypes vormt in Nederland de basis voor de inzichten en vorming in de wereld van individuele voorkeuren en maatwerk. Kennis van de ActionTypes benadering wordt daarin gecombineerd met vaardigheden voor de praktische toepassing, zoals het leren van simpele testjes om jouw profiel te benaderen. Op het niveau van nature zijn er naast de handelingsvoorkeuren (het actiontypes- profiel) ook nog de diepe motivationele drijfveren, die eveneens via de lichaam-geest verbinding kunnen worden achterhaald. Deze worden in de cursus DMD’s gedoceerd.

Naast de opleiding die wij als ActionTypes Academy Nederland verzorgen is er ook een internationaal traject. Dit kent een drietal niveaus, te weten die van de:

 • ActionTypes Basic Course, ATBC, module, 1 en 2 (2 x 3 dagen)
 • ActionTypes Certification Course, ATCC, module 3 en 4 (2 x 3 dagen)
 • ActionTypes Validation Module, ATVM, module 5 (1 x 2 dagen)

Deze modules worden verzorgd en gedoceerd door Bertrand Théraulaz, medegrondlegger van de ActionTypes Approach (ATA). Hij neemt de deelnemers aan de cursussen vanaf het begin mee in de zich steeds verder uitbreidende inzichten en ontwikkelingen. De ATBC en de leergang Practisch werken met ActionTypes overlappen elkaar qua stof voor een wezenlijk deel. Verschillen zitten hem in hoofdlijnen in het volgende. Waar de leergang een meer praktische inslag kent, gaat de ATBC dieper in op de modelmatige achtergronden en neemt het ook meteen de meest recente inzichten mee. Voorheen dienden mensen die de leergang hadden gevolgd en zich in het internationale traject verder wilden bekwamen op het eerste niveau, dat van de ATBC, in te stappen. Vanaf nu is het voor mensen die de leergang hebben afgerond met een tussenstap mogelijk om op het tweede niveau, dat van de ATCC, toe te treden. Hieraan zijn twee voorwaarden verbonden, namelijk het gevolgd hebben van:

 • de cursus DMD’s;
 • de overbruggingscursus die nieuw in het leven is geroepen.

Aanmelden

Vul hier je voornaam in
Vul hier je achternaam in
Vul hier je functie in
Vul hier je bedrijfsnaam in
Gebruik een juist emailadres
Begin altijd met "06-"
Voer een juist mobiel nummer in
Vul hier je woonplaats in

Programma

De overbruggingscursus zorgt er voor dat de inhoud van de Nederlandse en de internationale route (leergang en ATBC) op elkaar zijn afgestemd. Concreet komt dit o.a. op de volgende onderwerpen neer:

 • verdere verdieping in het breinmodel en de inzichten voor de verschillende profielen daaruit;
 • het zogenoemde back-up profiel en de volgorde tussen de motorische stijlen;
 • de cognitieve betekenis hiervan (dat waar het brein naar streeft maar niet of nauwelijks voor elkaar kan krijgen);
 • de invloed van de DMD’s op de posities in de survival kit;
 • methodiek voor samenwerking tussen mensen met bepaalde profielen;
 • spierketens en houdingen;
 • profielen en de relatie met triggerpoints;
 • testprotocol 4.1.

De investering voor deze cursus bedraagt  495,- (excl. btw)  inclisie catering, koffie, thee en fris.

Docenten

Bennie Douwes (1957) studeerde aan de Rijksuniversiteit in Groningen af in de economische wetenschappen. Wat hem binnen en buiten zijn oorspronkelijke vakgebied altijd heeft geboeid is de ontwikkeling van menselijk potentieel. Als sportliefhebber heeft hij zijn sporen ruimschoots verdiend, aanvankelijk als tafeltennisspeler, daarna in diezelfde sport al snel als trainer en coach. Douwes kan bij de senioren bogen op ervaringen op nationaal en internationaal niveau, maar zijn voorliefde voor talentontwikkeling heeft hij nooit verlaten. Hij rondde met succes de opleidingen ActionTypes® bij Bertrand Théraulaz en Ralph Hippolyte af en werkt sinds 2010 intensief met Peter Murphy samen. Daarbij richten zij zich in het bijzonder op het direct toepasbaar maken van ActionTypes® op de sportvloer en het als coach van de coach achter de schermen ondersteunen van een aantal topsporttrajecten. Bennie is als seniordocent verbonden aan de ActionTypes Academy.

Michiel de Ruijter is van beroep docent VMBO, Nederlands, Wiskunde en Drama. In de sport heeft hij ervaring als volleybalcoach t/m de Eredivisie. Verder was hij Paralympisch bondscoach zitvolleybal 2009-2012.  Hij is ActionTypes en Deep Motivational Drivers gecertificeerd. Michiel heeft meerdere jaren ervaring met het toepassen van de ActionTypes benadering in het onderwijs en de sport. Michiel is als seniordocent verbonden aan de ActionTypes Academy.

 

Afhankelijk van het aantal deelnemers worden een of twee seniordocenten ingezet.

Licentiepunten/certificaat

Geen

Locatie

Cursus locatie: Anky Education Center, Bolst 13, 5469 SC Erp; secretariaat Nicole Roefs (0413)213117.
ActionTypes Academy Nederland, mobiel 0616964858.