Skip to content

Praktisch werken met ActionTypes® najaar 2024.


Donderdag 12, 19 en 26 september, 10 en 17 oktober 2024 14.00-20.30 uur.

Inhoud

Het is jou vast wel eens opgevallen dat mensen op hun typisch eigen manier reageren en han­de­len. Dat doen de mensen in jouw omgeving en dat doe je ook zelf. Onder­ling kunnen daarin flinke verschillen naar voren komen. ActionTypes laat ons zien dat niet de ene reactie per definitie goed en de andere fout is. Ieder mens heeft zijn eigen voorkeuren en meestal zal hij of zij (onbewust) die voor­keuren gebruiken. Waarom? Kort door de bocht gezegd omdat door invloeden voor en vlak na de geboorte de werking van de hersenen iets individu­eels mee­krijgt. Het is nature op zo’n onbewust niveau dat het mensen daardoor hun leven lang blijft kenmerken.

ActionTypes is een evolutie van al meer dan dertig jaar, waaruit steeds diepere inzich­ten zijn ontstaan hoe voor het individu cognitieve, emotionele en motorische handelingsvoorkeuren met el­kaar zijn verbonden. Ze vormen ons innerlijk systeem en hebben de survival tools in zich waardoor we ons aan kunnen passen aan waar de externe omgeving om vraagt. Mensen kunnen hun persoonlijke voorkeuren derhalve best wel eens negeren en anders handelen, maar als ze dat te vaak of te lang achtereen moeten doen dan vreet het energie en roept het irritaties op. We kunnen op die manier gemakkelijk overver­moeid, geblesseerd, gestrest en/of ziek raken.

Het herkennen en begrijpen van persoonlijke voorkeuren speelt een belangrijke rol in de sa­men­werking tussen mensen. Er ontstaat begrip voor de beleving en het handelen van de ander. De paradox is dat we hierin alleen slagen als onze eigen kernbehoeften voldoende worden gevoed. Leren wat je hiervoor nodig hebt en tege­lij­ker­tijd de vaardigheden ontwikkelen om anderen in hun kracht te zetten.

Vanuit deze invalshoek is het een bijzonder geschikt hulpmiddel voor toepassing binnen de sport, het onderwijs, de zorg, alsmede binnen private en publieke organisaties. In feite overal waar mensen met elkaar samenwerken. Of het nu gaat om een coach met zijn of haar sporters, docenten met hun leerlingen, hulpverlener en cliënt of leidinggevenden en hun medewerkers. 

Waar andere methoden individualiteit benaderen met op cognitie gerichte vragenlijsten, doet ActionTypes dit vanuit het natuurlijke van de motoriek. Het laat zien hoe cognitie en emo­tie hiermee verbonden zijn. Je hebt een voorkeursprofiel dat jou samen met de diepe motivatio­nele drijfveren kenmerkt. ActionTypes stopt niemand in een hokje, het laat juist zien welke mogelijkheden je hebt om adequaat op wisselende omstandigheden in te spelen. Waaronder het buiten de comfortzone raken en het omgaan met vermoeidheid, spanning en stress.

Aanmelden

Vul hier je voornaam in
Vul hier je achternaam in
Vul hier je functie in
Vul hier je bedrijfsnaam in
Gebruik een juist emailadres
E-mail is niet hetzelfde
Begin altijd met "06-"
Voer een juist mobiel nummer in
Vul hier je woonplaats in

Ik volg deze cursus als Belgische zakelijke ondernemer:Dit betreft de aanmelding van de cursus:

Praktisch werken met ActionTypes® najaar 2024.

Programma

Dag 1     Zelfinzicht en zelfexpressie         14.00-20.30.                           

Je bepaalt met behulp van motorische testjes jouw eigen actiontype profiel en leert de handelingsvoorkeuren van anderen te herken­nen. Hierdoor ontstaat bewust­word­ing van de eigen natuurlijke identiteit en de basis om van daaruit vertrouwens­relaties op te bouwen die nodig is om de ander in zijn of haar kracht te zetten.                                                                                                

Dag 2     Motoriek en cognitie       14.00-20.30.                    

Je maakt ken­nis met de kenmerken van de vier motorische hoofd­stijlen en de individuele werking van het visuele systeem, leert deze met extra vaardigheden te testen en te observeren. Het is de kunst om techniekvorming en fysieke onder­steuning af te stemmen op de individuele expressie. We helpen daar­bij de transfer te maken naar de individuele opties die de interne logica van jouw sport of werk­gebied daarvoor bieden.

Dag 3     Afgestemde communicatie en coaching        14.00-20.30.                                                                   

Hersenhelftdominantie vormt de opmaat voor het bepalen van de mentale cyclus, met voorop de dominante mentale functie. Deze is gedurende het gehele leven de koersbepaler van de persoon, leidt hem of haar de weg en kent een cru­ciale functie in communicatie, coaching, training en daarmee in het open houden en versnellen van de ontwikkeling. Uiteraard heb je zelf als trainer- coach, docent, hulpverlener, leidinggevende ook jouw koersbepaler en eigen wijze van communi­ce­ren. Hoe schakel je van daaruit naar wat de ander nodig heeft? 

Dag 4     Training en ontwikkeling         14.00-20.30.  

Op deze dag worden de meest recente ActionTypes inzichten verder uitgediept. Allereerst dat het geen statisch maar een dynamisch model is. Daarmee wordt bedoeld dat het benutten van voorkeuren in relatie staat tot de omstandig­heden. Achter ons voorkeursprofiel gaat een diepere dynamiek schuil. Deze zorgt er o.a. voor dat we ons aan kunnen passen als de context daarom vraagt. Mensen zijn daarop toegerust, maar hoe gemakkelijk gaat ze dat af? Het heeft ook te maken met wat er onder toe­nemende druk, inclusief het omgaan met spanning en stress gebeurt.                                    

Dag 5     Toepassing in teams en groepen        14.00-20.30.         

Op de slotdag staat het praktisch gebruik van ActionTypes in teams en groepen aan de hand van diverse lenzen centraal. Lenzen zijn invalshoeken om vanuit een eenvoudige clustering van profielen naar zaken te kijken. Naast de al genoemde elementen behandelen we onder meer lenzen voor leerstijlen, veranderings­be­reid­heid, communicatie-, interactie­­­­- en conflicthantering­stijlen en zetten in op de toe­passing hiervan in casussen.

De prijs voor deze 5-daagse cursus bedraagt 1745 euro, exclusief btw.

Docenten

Bennie Douwes (1957) studeerde aan de Rijksuniversiteit in Groningen af in de economische wetenschappen. Wat hem binnen en buiten zijn oorspronkelijke vakgebied altijd heeft geboeid is de ontwikkeling van menselijk potentieel. Als sportliefhebber heeft hij zijn sporen ruimschoots verdiend, aanvankelijk als tafeltennisspeler, daarna in diezelfde sport al snel als trainer en coach. Douwes kan bij de senioren bogen op ervaringen op nationaal en internationaal niveau, maar zijn voorliefde voor talentontwikkeling heeft hij nooit verlaten. Hij rondde met succes de opleidingen ActionTypes® bij Bertrand Théraulaz en Ralph Hippolyte af en werkt sinds 2010 intensief met Peter Murphy samen. Daarbij richten zij zich in het bijzonder op het direct toepasbaar maken van ActionTypes® op de sportvloer en het als coach van de coach achter de schermen ondersteunen aan een aantal topsporttrajecten. Bennie is als seniordocent verbonden aan de ActionTypes Academy.

Michiel de Ruijter is van beroep docent VMBO, Nederlands, Wiskunde en Drama. In de sport heeft hij ervaring als volleybalcoach t/m de Eredivisie. Verder was hij Paralympisch bondscoach zitvolleybal 2009-2012.  Hij is ActionTypes en Deep Motivational Drivers gecertificeerd. Michiel heeft  meerdere jaren ervaring met het toepassen van de ActionTypes benadering in het onderwijs, bedrijfsleven en de sport. Michiel is als seniordocent verbonden aan de ActionTypes Academy.

Licentiepunten/certificaat

Voor deelname aan de Leergang Praktisch werken met ActionTypes is door de volgende partijen accreditatie toegekend:

  • KNSB: 20 punten
  • KNZB: 3 punten
  • NeVoBo: 20 punten
  • NTTB: 10 punten
  • KNVB: 7 punten
  • NTB: 3 punten
  • KNLTB: 14 punten

Badminton Nederland: licentiewaardige scholing

Deelnemers ontvangen na afloop van de leergang een certificaat / bewijs van deelname.

Locatie

Anky Education Center, 5469 SC Erp.

Kies voor navigatie Bolst 7. Ongeveer 30 meter daarna naar de ijzeren toegangspoort rijden. Links staat een smalle paal met knop, druk deze in en de toegangspoort gaat open.