Skip to content

Opsporen en het praktisch toepassen van Diepe Motivationele Drijfveren® najaar 2024.


Donderdag 21 en 28 november 2024 14.00-20.30 uur.

Inhoud

Het proces van leren, ontwikkelen en presteren start bij moti­vatie. De motivatieleer is één van de meest onderzochte gebieden binnen de sportpsychologie. Daarbij blijkt dat winnen voor de meeste sporters zeker niet de belangrijkste motivatiefactor is. Verschillen in drijf­veren liggen hieraan ten grondslag. Hoe weet jij de juiste snaar bij elke sporter te raken? Voor coaches is het bijzonder waardevol de drijfveren van hun spor­ters te kennen. 

Geïnspireerd door het Japanse Seïtai ontdekte een van de ActionTypes grond­legger Ralph Hippolyte dat de individuele drijfveren zijn verbonden met de functionele bewegingen van de vijf onderste rugwervels (L1-5) en dat deze fysiek zijn te testen aan de hand van de tonus rond de wervelkolom.  Deze zorgen voor de ontsteking als startmotor voor de beweging en ondersteunen de sporter om vanuit situaties met (relatieve) stilstand meteen de actie explosief en nauwkeurig in te kunnen zetten. 

In de afgelopen jaren zijn ervaringen met de Deep Motivational Drivers (DMD’s), want zo noe­men de ActionTypes grondleggers hun bevindingen, opgebouwd. Daarbij blijkt keer op keer dat de uitkomsten inzicht geven in wat de mentale behoeften van de sporter zijn als voor­waar­den om tot handelen over te gaan. Er worden vijf verschillende diepe drijfveren herkend met elk hun intrinsieke en extrinsieke variant. 

Net als het ActionTypes profiel bevestigen de diepe drijfveren de lichaam-geestverbinding. Daar waar het ActionTypes-profiel inzicht geeft in de handelingsvoorkeuren (mentaal en motorisch), leggen de DMD’s de voorwaarden om tot gemotiveerd handelen over te gaan bloot. In het verhogen van de train- en coachbaarheid van sporters zijn beide aspecten voor de coach een groot goed in het leveren van maatwerk.

Aanmelden

Vul hier je voornaam in
Vul hier je achternaam in
Vul hier je functie in
Vul hier je bedrijfsnaam in
Gebruik een juist emailadres
E-mail is niet hetzelfde
Begin altijd met "06-"
Voer een juist mobiel nummer in
Vul hier je woonplaats in

Ik volg deze cursus als Belgische zakelijke ondernemer:Dit betreft de aanmelding van de cursus:

Opsporen en het praktisch toepassen van Diepe Motivationele Drijfveren® najaar 2024.

Programma

Hoe motiveer jij jouw sporters? Om veranderingsprocessen te bewerkstelligen is het inspi­reren vanuit en inspelen op de individuele drijfveren van jouw sporters een groot goed. Het helpt jou de juiste snaar te raken. In de leergang leer je dit via de lichaam-geest verbinding te testen. Iedereen blijkt over een statische drijfveer en een dynamische drijfveer te be­schikken en telkens komt naar voren dat een van beide een intrinsiek en de ander een extrinsiek karakter draagt. De dynamische drijfveer vertelt waar iemand voor gaat, de statische drijf­veer hoe hij of zij informatie wil ontvangen of toetsen om de vonk over te laten slaan.

De prijs voor deze cursus bedraagt 545,- (excl.btw). Inclusief catering, koffie, thee en fris.

Docenten

Michiel de Ruijter is van beroep docent VMBO, Nederlands, Wiskunde en Drama. In de sport heeft hij ervaring als volleybalcoach t/m de Eredivisie. Verder was hij Paralympisch bondscoach zitvolleybal 2009-2012.  Hij is ActionTypes en Deep Motivational Drivers gecertificeerd. Michiel heeft meerdere jaren ervaring met het toepassen van de ActionTypes benadering in het onderwijs en de sport.

Licentiepunten/certificaat

Voor deelname aan de  cursus Diepe Motivationele Drijfveren' is door de volgende partijen accreditatie toegekend:

  • JBN: erkent deelname aan als coach-licentiewaardige scholing
  • KNSB: 5 punten
  • KNGU: 4 punten
  • KNZB: 2 punten
  • Nevobo: 10 punten voor VT3 en 4
  • NBB: BT2: 5 punten, BT3: 6 punten, BT4: 7 punten
  • Atletiekunie: 4 punten (niveau 4)
  • NeVoBo: 10 punten
  • KNWU: 8 punten
  • KNVB: 4 punten

Deelnemers ontvangen na afloop van de leergang een certificaat /bewijs van deelname.

Locatie

Cursus locatie: Anky Education Center, 5469 SC Erp. ActionTypes Academy Nederland.

Kies voor navigatie Bolst 7. Ongeveer 30 m. daarnaast naar de ijzeren toegangspoort rijden. Links staat een smalle paal met knop, indrukken en de toegangspoort gaat open, vervolg de oprijlaan en parkeer daar je auto.