SportType Dynamics

Onder de overkoepelende naam SportType Dynamic is een aantal sportspecifieke inleidende cursussen voor verschillende sporten ontwikkeld. De ervaringen van vele jaren sportcoachen en trainen worden door specialisten vormgegeven en de volgende workshops /cursussen zijn beschikbaar. VoetbalType Dynamics, VolleybalType Dynamics, RunningType Dynamics en TennisType Dynamics.

VoetbalType Dynamics

Inleiding
Binnen het voetbal wordt in trainersopleidingen – net als in de meeste andere takken van sport -– de techniek in overwegende mate aan de hand van eenduidige uitgangs­punten beschreven. Een voorbeeld hiervan vormen de zogenoemde biomechanische ketens, waar­van uitgegaan wordt dat ze voor alle spelers identiek zijn. Tegelijkertijd zien we echter binnen de wereld­­top een diversiteit aan motorische stijlen. Van de ver­schillen­de individuele technieken kunnen we niet stellen dat de ene techniek beter of suc­ces­voller is dat de andere, het gaat er om wat bij de speler past. Tussen opleiding, biome­cha­nica en werkelijkheid bestaat in dit opzicht derhalve nog een leemte, die ge­dicht dient te worden om de train- en coachbaarheid van sporters te verhogen. Hier­over gaat de workshop VoetbalType Dynamics, die is gebaseerd op de inzichten van de Action­Type benadering.

Praktijk
Allemaal delen we de ervaring dat waar de ene speler een voorgeschotelde techniek heel gemakkelijk oppakt, het voor een andere speler een worsteling blijkt dezelfde tech­niek onder de knie te krijgen. Dikwijls wordt het laatste, als het moeizame proces voort blijft duren, onterecht weggeschoven onder de noemer van een gebrek aan talent, leer­vermogen of motivatie.

Het draait echter om de vraag of de speler in zijn motorische voorkeuren wel juist wordt begrepen en of hem in die zin maatwerk wordt geboden. We zijn niet alwetend en dat geldt helemaal voor de trainer-coach die dient te beseffen dat veel kennis over een afgestemde aanpak in de speler zelf zit opgeslagen. In die zin past ons een zekere nederigheid, een die zich manifesteert in vragen stellen, goed luisteren en observeren.

Voor dat laatste vormen de foto’s van afbeelding 1 een treffend voorbeeld. Cristiano Ronaldo die meer recht blijft in de (trap)actie, terwijl Lionel Messi iets opzij hangt. Het zijn kenmerkende uitingen van de richting waarin hun motoriek is georganiseerd, verti­caal respectievelijk horizontaal.

Afbeelding 1: Ronaldo en Messi, twee verschillende expressies in traptechniek.

Deze observaties bevatten tevens cruciale informatie over de wijze waarop ze met de intentie van hun handelen zijn verbonden en hoe ze bij voorkeur worden aangespeeld.

Workshop
Door onze jarenlange ervaring in teamsporten en werkzaamheden in de voetbal­(top)­sport heeft de ActionType Academy in samenwerking met NLcoach de vernieuwende workshop VoetbalType Dynamics ontwikkeld. Op de beide avonden kijken we naar de Action­Type benadering, demonstreren we daaraan ten grondslag liggende motorische en visuele testjes en zoomen we vervolgens ruim­schoots in op de in de praktijk beproef­de Building Blocks. Dit zowel qua onderbouwing als in de slag naar de praktische toe­passing.

Maak op een inspirerende manier kennis met de praktische toepassing van de Voetbal Building Blocks en leer de ver­schillen in individuele voorkeuren kennen. Wat is de ken­merkende betekenis voor individuele (techniek)scholing, fysieke ondersteuning en teamontwikkeling? Het gaat om de nuances van het leveren van maatwerk en daar spreken wij over. Voorkennis van Action­Type is niet noodzakelijk. Heb je interesse dan ben je van harte welkom.

Docenten
De workshop wordt op beide avonden gegeven door Peter Murphy en Bennie Douwes.

VolleybalType Dynamics

Inleiding
Binnen het volleybal wordt in trainersopleidingen – net als in de meeste andere takken van sport -– de techniek in overwegende mate aan de hand van eenduidige uitgangs­punten beschreven. Een voorbeeld hiervan vormen de zogenoemde biomechanische ketens, waar­van uitgegaan wordt dat ze voor alle spelers identiek zijn. Tegelijkertijd zien we echter binnen de wereld­­top een diversiteit aan motorische stijlen. Van de ver­schillen­de individuele technieken kunnen we niet stellen dat de ene techniek beter of suc­ces­voller is dat de andere, het gaat er om wat bij de speler past. Tussen opleiding, biome­cha­nica en werkelijkheid bestaat in dit opzicht derhalve nog een leemte, die ge­dicht dient te worden om de train- en coachbaarheid van sporters te verhogen. Hier­over gaat de workshop VolleybalType Dynamics, die is gebaseerd op de inzichten van de ActionType benadering.

Praktijk
Allemaal delen we de ervaring dat waar de ene speler een voorgeschotelde techniek heel gemakkelijk oppakt, het voor een andere speler een worsteling blijkt dezelfde tech­niek onder de knie te krijgen. Dikwijls wordt het laatste, als het moeizame proces voort blijft duren, onterecht weggeschoven onder de noemer van een gebrek aan talent, leer­vermogen of motivatie.

Het draait echter om de vraag of de speler in zijn motorische voorkeuren wel juist wordt begrepen en of hem in die zin maatwerk wordt geboden. We zijn niet alwetend en dat geldt helemaal voor de trainer-coach die dient te beseffen dat veel kennis over een afgestemde aanpak in de sporter zelf zit opgeslagen. In die zin past ons een zekere nederigheid, een die zich manifesteert in vragen stellen, goed luisteren en observeren.

Voor dat laatste vormt de fotoreeks van afbeelding 1 een treffend voorbeeld. Hierin gaan twee spelers van het Braziliaans herenteam voor dezelfde bal. Interessant wordt het vanaf het tweede plaatje (bovenste rij middelste foto). Libero Sergio (nummer 10) kiest voor en tijdens de service opgooi een diepere uitgangshouding en heeft daardoor vroeg druk op de bovenbenen. Op hetzelfde moment neemt Giba (aanvaller, nummer 7) juist een hogere uitgangshouding aan, waarbij er geen druk op de bovenbenen is.

Afbeelding 1: Sergio en Giba, twee verschillende bewegingsdynamieken.

Waar foto 5 (onderste rij middelste foto) de suggestie wekt dat zowel Sergio als Giba een diepere houding hanteren, laten de daaraan voorafgaande fragmenten zien dat de een vanuit een heel andere uitgangshouding komt dan de ander. Het is een voorbeeld van hoe foto’s kunnen misleiden en verkeerde informatie over techniekvorming met zich mee kunnen brengen.

Workshop
Door onze werkzaamheden en jarenlange ervaring in de volleybal­(top)sport heeft de ActionType Academy in samenwerking met NLcoach de vernieuwende workshop Volley­balType Dynamics ontwikkeld. Op de beide avonden kijken we naar de Action­Type benadering, demonstreren we daaraan ten grondslag liggende motorische en visuele testjes en zoomen we vervolgens ruim­schoots in op de in de praktijk beproefde Building Blocks. Dit zowel qua onderbouwing als het daadwerkelijk trainen in de zaal.

Maak op een inspirerende manier kennis met de praktische toepassing van de Volleybal Building Blocks en leer de ver­schillen in individuele voorkeuren kennen. Wat is de ken­merkende betekenis voor individuele (techniek)scholing en teamontwikkeling? Het gaat om de nuances van het leveren van maatwerk en daar spreken wij over. Voorkennis van Action­Type is niet noodzakelijk. Heb je interesse als VT3,4,5 trainer dan ben je van harte welkom.

Docenten
De workshop wordt op beide avonden gegeven door Peter Murphy en Michiel de Ruijter.

Neem voor cursusinformatie contact op via info@actiontype.nl.

RunningType Dynamics

Inleiding
Binnen de atletiek wordt in trainersopleidingen – net als in de meeste andere takken van sport -– de techniek in overwegende mate aan de hand van eenduidige uitgangspunten beschreven. Zowel op internationaal niveau als nationaal niveau zien we echter dat atleten bijzondere prestaties weten neer te zetten vanuit verschillende stijlen. Daarnaast zien we in de praktijk dat er geen universele trainingsaanpak bestaat om deze bijzondere prestaties te realiseren. Kortom, er zijn vele manieren om tot een optimale loopprestatie te komen en de uitdaging is om de juiste manier voor het specifieke individu te vinden. De cursus RunningType Dynamics, die is gebaseerd op de inzichten van de ActionType benadering, biedt een aantal handvatten om tot de juiste benadering voor het individu te komen.

Afbeelding 1: Verschillende type voetplaatsing bij toplopers

Praktijk

Allemaal delen we de ervaring dat waar de ene atleet een voorgeschotelde techniek heel gemakkelijk oppakt, het voor een andere atleet een worsteling blijkt dezelfde tech­niek onder de knie te krijgen. Dikwijls wordt het laatste, als het moeizame proces voort blijft duren, onterecht weggeschoven onder de noemer van een gebrek aan talent, leer­vermogen of motivatie.

Het draait echter om de vraag of de atleet in zijn motorische voorkeuren wel juist wordt begrepen en of hem in die zin maatwerk wordt geboden. We zijn niet alwetend en dat geldt helemaal voor de trainer-coach die dient te beseffen dat veel kennis over een afgestemde aanpak in de atleet zelf zit opgeslagen. In die zin past ons een zekere nederigheid, een die zich manifesteert in vragen stellen, goed luisteren en observeren. Waar ligt de voorkeur van lopen bij Michael Johnson (The Statue) of Usain Bolt (The Bouncer)? En wat zijn de implicaties voor training en coaching?

Afbeelding 2: Michael Johnson

 

Cursus

De ActionType Academy heeft in samenwerking met NLcoach de cursus RunningType Dynamics ontwikkeld. Op de beide avonden kijken we naar de Action­Type benadering, demonstreren we daaraan ten grondslag liggende motorische testjes en zoomen we vervolgens ruim­schoots in op de implicaties voor looptraining.

Maak op een inspirerende manier kennis met de praktische toepassing van de individuele motorische voorkeuren. Wat is de betekenis voor individuele (techniek)scholing en fysieke training? Het gaat om de nuances van het leveren van maatwerk. Voorkennis van de Action­Type benadering is niet noodzakelijk.

Docenten
De workshop wordt op beide avonden gegeven door hoofddocent Erwin Mortier, atletiektrainer daarbij geassisteerd door Peter Murphy.

Klik hier voor meer informatie over de inhoud van de workshop en inschrijven.