ActionType Academy

Peak Performance coaching

De ActionType Academy ism. NL Coach organiseert de leergang ActionType. Het platform om de ActionType Benadering (ATB) te leren. Docenten zijn Peter Murphy en Bennie Douwes. Vanaf dat het boek Totaalcoachen in 2006 uitkwam is de leergang operationeel. Met hun ruime ervaring leren zij coaches uit de verschillende sportdisciplines inzicht te krijgen hoe zowel theoretisch als praktisch individuele optimalisatie werkt voor de sporter(s) en of team. Alle praktische kennis die in de afgelopen jaren is opgedaan met talrijke sporters en teams is in de 11e editie met de nieuwe naam Totaalcoachen XL opgenomen(2015). De ActionType Benadering leert de sportcoach hoe hij de individuele voorkeuren van de sporter zo weet te verbinden met de interne logica van zijn sport dat economie van bewegen, efficiëntie en betere expressie zichtbaar worden. De sporter krijgt nu wat hij nodig heeft en niet wat hij wil. One Size Fits All is achterhaald! Coachen en trainen betekent maatwerk leveren en individualiseren. Be Like Me is verleden tijd.

In 2015 is de nieuwe cursus over het coachen en bepalen van de zgn. Diepe Motivationele Drijfveren gestart.

Download de nieuwe leergang ActionType en DMD.

Inschrijven loopt via:

NL Coach
Wattbaan 31 – 49
3439 ML Nieuwegein
T: 030 7513820
E: info@NLcoach.nl
W: www.NLcoach.nl