(Oud-)coaches over ActionType®

Joop Alberda voormalig bondscoach mannen volleybal en TD NOC*NSF: “In de moderne topsport, waar de belangen zo groot zijn en de spanning hoog kan oplopen, gaat het nogal eens mis met communicatie. Tijdens mijn periode als coach van het herenvolleybalteam en in mijn functies als technisch directeur van NOC*NSF en een aantal sportbonden heb ik gezien dat het besef van de eigen en andermans manier van communiceren van groot belang is. Zelfkennis dus. Ik heb in mijn loopbaan veel tijd besteed aan conflicthantering en teambuilding. Het doel was altijd om de coachbaarheid van mijn staf, spelers en team te vergroten. In de afgelopen jaren heb ik gezien hoe ActionType zich ontwikkelde tot een instrument waarmee snel informatie verkregen kan worden over jezelf, jouw sporters en jouw team.”

Jan Diederik van den Berg, roeicoach en coachopleider: “In de aanloop naar deze nieuwe uitgave heb ik de leergang ActionType gevolgd. Daarvan herinner ik me nog goed, dat ik beweerde dat de verschillen in motorische voorkeuren bij roeien niet zo’n grote rol spelen. Want naast het feit dat je zittend sport, zit je qua beweging ook nog eens opgesloten tussen je voetenbord en roeihandel. Hoe heb ik me zo kunnen vergissen! Nog steeds ben ik bezig met wat de consequenties zijn van die voorkeuren voor het aanleren, verbeteren en optimaliseren van de roeibeweging. Alleen al het binnen handbereik brengen voor coaches, van de motorische stijlen zal er voor zorgen dat Totaalcoachen XL een bestseller wordt.”

Frank de Boer en Hennie Spijkerman, respectievelijk voormalig hoofdcoach en assistent-trainer Ajax: “In het werken met de spelers zijn we eigenlijk steeds bezig hun coach- en trainbaarheid te verhogen. Niet zo zeer het gedrag vormt daarvoor de insteek maar veel meer de talenten, overtuigingen en behoeften die daarachter voor een speler schuilgaan. ActionType is voor ons het hulpmiddel om verschillen hierin te begrijpen, erbij aan te kunnen sluiten en van daaruit te leiden. Het inzicht in de voorkeuren geeft op een praktische manier helderheid in aspecten die zowel op als buiten het veld herkenbaar zijn. Ook in de teamdynamiek, het verbinden van spelers en coachstaf vormt het voor ons een onmisbaar instrument.”

Dorien Hoekstra, bondscoach windsurfen: “Als topsporter heb ik op het hoogste niveau geacteerd met als bekroning een bronzen medaille. In deze periode van tien jaar en twee Olympische campagnes is er een aantal coaches geweest dat een belangrijke rol heeft gehad in mijn ontwikkeling. Toen ik zelf begon met coachen deed ik dit vanuit passie en bevlogenheid, met dezelfde gedrevenheid waarmee ik vroeger mijn doelen wilde halen. Het leidde tot succes, maar ook tot bepaalde inzichten. Tijdens trainingen kon ik ongeduldig zijn en te veel duwen. ActionType heeft mij een spiegel voorgehouden. Het bewustzijn om eerst me zelf beter te leren kennen heeft veel impact op de manier waarmee ik nu met mijn sporters omga. Effectiviteit, maatwerk en begrip vormen de basis.”

Toon Gerbrands, algemeen directeur PSV: “Het is soms een hele uitdaging om alle zaken voor elkaar te krijgen als je veel met mensen omgaat en samenwerkt. Door de ervaring die ik heb opgedaan als trainer/coach van het nationaal herenvolleybalteam en daarna in mijn werk als directeur algemene zaken eerst bij AZ en thans bij PSV heb ik geleerd zaken tot de essentie terug te brengen. Dat is voor mij niets anders dan goed luisteren naar de ander, de omgeving en naar jezelf. Wordt dat wat afgesproken is ook goed uitgevoerd? Dat is voor mij toch een belangrijke graadmeter. Ik ben mij er ook van bewust dat mijn manier van communiceren een reactie bij anderen oproept en daar ben ik zeer scherp op. Met ActionType heb ik een mooi inzicht gekregen in hoe die processen verlopen. Warm aanbevolen.”

Foppe de Haan, voormalig trainer/coach SC Heerenveen en Jong Oranje KNVB: “Als hoofdcoach bij SC Heerenveen werkte ik al met ActionType en dat deed ik ook bij Jong Oranje. Ik had er behoefte aan meer inzicht in mijn spelers en mijn begeleidingsteam te krijgen om beter te kunnen coachen en beslissingen te nemen. Het systeem van ActionType verbaast mij steeds weer in positieve zin. De informatie is valide, accuraat en direct toepasbaar.”

Kai de Jager, hockeycoach: “ActionType heeft mij de ogen doen openen voor de behoeften van de individuele sporter en het team. Door de voorkeuren in denken, handelen en motoriek te begrijpen en te benutten kan ik de speelsters in hun natuurlijke kracht laten hockeyen. Dankzij de verschillende invalshoeken raak ik niet uitgeleerd in wat er zich afspeelt: hoe interpreteer ik dat voor de betreffende speelster zodat we met de coachstaf de juiste snaar raken en haar geven wat ze nodig heeft om de volgende stap te maken. Zo wint onze aanpak voortdurend aan effectiviteit. Individueel maatwerk op het gebied van onder meer de communicatie, het inzoomen op de specifieke drijfveren en de individuele techniekvorming zijn daar voorbeelden van. ActionType is voor mij een belangrijk middel geworden om het maximale uit de onderlinge samenwerking te halen.”

Sjef Janssen, dressuurcoach: “Wat mij vooral bevalt aan ActionType, is dat ik de ruiters beter leer begrijpen hoe het bij hen werkt. Deze informatie is onmisbaar om de ruiter echt centraal te kunnen stellen en de ontwikkeling te ondersteunen. Ik ben nu veel beter in staat om in de communicatie de juiste invalshoek te kiezen. Bovendien, de kennis over de motorische stijlen is heel bijzonder. Aanwijzingen vinden zo meteen hun effectiviteit.  Prachtig is dat.”

Jacco Koops, bondscoach zeilen: “Optimale samenwerking, begrip, duidelijkheid, goede communicatie, afstemming op het individu en alles uit de sporter halen: de basis van mijn coaching ligt in ActionType.”

Marc Lammers, hockeycoach: “De onderlinge communicatie tussen de Oranjespeelsters verliep nog weleens stroef. Met ActionType werd duidelijk wat ieders natuurlijke voorkeuren zijn en ontstond er veel meer begrip voor de gedachten en gevoelens van elkaar. Grenzen vielen weg. Het heeft het team enorm geholpen.”

Mark Metgod, teaching golf pro: “Tijdens de meer dan 25 jaar ervaring in het lesgeven en coachen van golfers van alle niveaus heb ik vaak op intuïtie en ervaring het beste uit de golfers en mijzelf gehaald. Door de leergang ActionType begrijp ik nu nóg beter dat handelen en bewegen voortkomen uit individuele cognitieve en motorische voorkeuren. Hierdoor kan ik golfers vanuit hun kracht coachen en helpen bij het verbeteren van hun golfspel. De passie en het enthousiasme waarmee Peter Murphy en Bennie Douwes de cursus hebben gegeven werken aanstekelijk en hebben bijgedragen aan het succes van de leergang ActionType.

Jan Niebeek, korfbalcoach: “Mijn effectiviteit is enorm gestegen! ActionType is een geweldig hulpmiddel die voor mij onmisbaar is als mens, trainer en coach. Sinds ik met dit instrument werk ben ik veel beter en sneller in staat om spelers en stafleden te begrijpen en op een manier te laten functioneren die bij hen past. Het geeft even unieke als opmerkelijk nuttige informatie over de persoonlijke motoriek. Dit betekent voor mij dat ik de spelers afgestemd kan trainen. Het rendement dat dit geeft bij topprestaties die onder hoge druk dienen te worden geleverd is verrassend. Bovendien brengt het ook het begrip, de communicatie en de verbondenheid binnen de groep op hoog niveau.

Jack de Rijke, schaatscoach: “In een sport waar aerodynamica en biomechanica vertellen dat de ideale houding er een is waarbij het bovenlichaam zo vlak en rustig mogelijk dient te zijn om de luchtweerstand te beperken, zijn er gouden medaille winnaars die deze regel logenstraffen. ActionType leert waarom. Het heeft mij een beter inzicht gegeven in de sporters die ik train en coach. Mentale en motorische kenmerken zijn nu goed te verklaren en die informatie kan ik gebruiken om de trainingsprocessen en teambuilding verder te optimaliseren. ActionType helpt mij om zowel het team als de individuele sporters beter aan te sturen en te coachen.”

Hille Saakstra, talentcoach kaatsen: “Als trainer-coach was ik opzoek naar een methode die mij beter in staat stelt aan te sluiten bij de talenten van mijn sporters. Hoe laat ik ze ontdekken waar ze goed in zijn en hoe kunnen we deze kwaliteiten het beste inzetten? Vragen die mij bezighielden en waar ik tot aan de kennismaking met de ActionType Benadering geen passend antwoord op wist te vinden. ActionType geeft mij handvatten om mijn sporters via maatwerk meer in hun kracht te zetten en te geven wat ze nodig hebben om hun volgende niveau te halen.

Rogier Ummels, bondscoach atletiek (sprint): “Dat Action Type een zeer bruikbaar instrument in de dagelijkse sportpraktijk voor het verhogen van de coach- en trainbaarheid van sporters is, is bij velen al bekend. Kennis hebben van je eigen persoonlijkheidskenmerken, communicatievoorkeuren en leerstijlen, maar ook die van de sporters, stafleden en bestuurders helpt de effectiviteit van een topsportprogramma optimaliseren. Dat het ook een bijdrage kan leveren aan het begrijpen waarom sporters op een bepaalde manier bewegen was voor mij nieuw. ActionType maakt het voorkeursbewegen van sporters herkenbaar. Hierdoor kan ik als trainer/coach in mijn trainingen beter aansluiten bij het bewegingsrepertoire van de sporter. Dit zowel op de baan als binnen de krachttraining. Door te werken vanuit de motorische voorkeuren van de atleet ontstaat er een natuurlijk beweegpatroon met een hoge mate van expressie. Het instrument helpt bij het dichten van de kloof die de hoge eisen van de internationale standaard met zich mee brengt op het gebied van mastering movement en levert daarmee een bijdrage aan het ontwikkelen van expertise.”

Gido Vermeulen, bondscoach volleybal (heren): “Bij mijn werk voor de volleybalbond als talentontwikkelaar en bondscoach heb ik behoefte aan maatwerk, want elk talent is anders. Ik wil onderscheidend werken en met elk van hen een verbinding tot stand kunnen brengen. Toen ik in aanraking kwam met ActionType, zag ik direct dat dit het middel is om die verbinding te maken. Een vernieuwende benadering die met nieuwe innovaties blijft verbazen. Geweldig dat we nu ook in staat zijn in de stressmodus te trainen, daaraan te wennen en langs die weg steeds bestendiger te worden.”

Maarten van Wesenbeek, talentcoördinator KNAF: “ActionType is voor mij de eyeopener in coaching gebleken. Het heeft mijn meer inzicht gegeven in wie ik ben, hoe ik communiceer en hoe ik mijn beslissingen neem. Door mij te verdiepen in de profielen van collega coaches en onze sporters, kreeg ik meer begrip voor hun keuzes en standpunten. Met de coaching staf van de KNAF werken we inmiddels een aantal jaar intensief met ActionType, met als resultaat dat de coachbaarheid van onze sporters aanzienlijk is vergroot. Niet omdat de sporters zich beter aan ons aangepast hebben, maar omdat wij in staat zijn op het specifieke van het talent van de sporter af te stemmen. Ik ben ervan overtuigd dat een ieder die de moeite neemt om zich in dit instrument te verdiepen er evenveel kennis en plezier uithaalt als ik deed en nog steeds doe.”

Gerben Wiersma, bondscoach turnen (dames): “Topmethode voor coaches! Voor iedereen die beter wil aansluiten bij de belevingswereld van zijn of haar sporters is het een absolute aanrader. Mijn eerste ervaring met ActionType was eind 2007 toen de KNGU het initiatief nam om een leergang aan te bieden aan topcoaches uit verschillende disciplines. Samenwerken en begrip voor elkaar waren destijds geen eigenschappen waar we hoog op scoorden, zeg ik met een knipoog. Door het inzicht dat ActionType geeft in de verschillende voorkeuren tussen mensen ben ik in staat geweest om deze te bewonderen en te respecteren. Ook het ontstane besef dat je juist verschillen nodig hebt om tot een beter resultaat te komen vormde voor mij een echte eyeopener. Het beeld van een centrale training nu laat zien dat coaches (en sporters) begripvol communiceren en elkaar waarderen voor wie ze zijn. Pas later ging ik de inzichten gebruiken bij mijn coaching met sporters, met als doel: betere aansluiting vinden bij mijn sporters zonder (en dit is belangrijk!) mijn eigen authenticiteit te verliezen. Ook hier bouwt het aan de vertrouwensrelatie, efficiëntere en vooral plezierige communicatie en last but least aan steeds betere prestaties.”