Literatuur

 • Acosta, R. (2002), Managing sport organizations, Human Kinetics, Champaign.
 • Adair, J. (1988), Effective leadership, Cox and Wyman Ltd., Reading.
 • Bakker, F. en R. Oudejans (2012), Sportpsychologie, Arko Sports Media, Nieuwegein.
 • Barger, N. en L. Kirby (1998), Type en verandering. MBTI deelnemersgids, ALERT Management consultants, Gorinchem.
 • Bateson, G. (1973), Steps to an ecology of mind: Collected essays in anthropology, psychiatry, evolution, and epistemology, Paladin Books, St. Albans.
 • Beebe, J. (2006), ‘Evolving the eight-function model, Eight archetypes guide how the function-attitudes are expressed in an individual psyche’, in: Australian Psychological Type Review, vol. 8, nr. 1, p. 39-43.
 • Bentley, T. (1994), Facilitation: Providing opportunities for learning, McGraw-Hill Book Company, Londen.
 • Benziger, K. (2003), Thriving in mind: The art and science of using your whole brain, KBA, LLC Publishing.
 • Berens, L. (1999), Dynamics of personality type: Understanding and applying Jung’s cognitive processes, Telos Publications, Huntington Beach.
 • Berens, L.V. en D. Nardi (1999), The 16 personality types: Descriptions for self-discovery, Telos Publications, Huntington Beach.
 • Berens, L. (2000), Understanding yourself and others: An introduction to temperament, Telos Publications, Huntington Beach.
 • Berens, L. (2001), Understanding yourself and others: An introduction to interaction styles, Telos Publications, Huntington Beach.
 • Berens, L., L. Ernst en M. Smith (2004), Quick guide to the 16 types and teams, Telos Publications, Huntington Beach.
 • Berthoz, A. (2002), The Brain’s Sense of Movement. Perspectives in Cognitive Neuroscience, Harvard University Press, Cambridge.
 • Berthoz, A. (2006), Emotion & Reason. The Cognitive Neuroscience of Decision Making, Oxford University Press, Oxford.
 • Berthoz, A. en J.L. Petit (2008), The Physiology and Phenomenology of Action, Oxford University Press, Oxford.
 • Berthoz, A. (2012), Simplexity: Simplifying Principals for a Complex World, Yale University Press, Londen.
 • Beswick, B. (2001), Focused for soccer, Human Kinetics, Champaign.
 • Blanchard, K. en D. Shula (1989), The little book of coaching: Motivating people to be winners, HarperCollins Publishers, New York.
 • Blanchard, K., D. Zigarmi en P. Zigarmi (1996), Situationeel leiderschap II en de one minute manager, Uitgeverij Business Contact, Amsterdam.
 • Blitz, P. (1989), De winnaar is gezien; psychologie van presteren en presenteren, De Vrieseborch, Haarlem.
 • Boer, B. de (2003), De bijzondere reis van een prikkel; een ander boek over neuro-linguistisch programmeren, Uitgeverij De Prikkel, Limmen.
 • Bontje, J., J.W. Kirpestein en W. Vreeswijk (2005), Authentiek leiderschap: een kwestie van wil en moed, Het Spectrum, Utrecht.
 • Boot, T. (2002), Alles of niets, BZZTôH, Den Haag.
 • Bronson, P en A. Merryman (2013), Top Dog. The Science of Winning and Losing, Ebury Press, Londen.
 • Brouwer, C. (1996), Opleiden, trainen, presenteren, Uitgeverij Nelissen, Soest.
 • Buckingham, M. en C. Coffman (1999), First, break all the rules: What the world’s greatest managers do differently, Simon & Schuster, New York.
 • Burg, L. van der (2006), Doe waar je goed in bent. Iedereen deugt, maar waarvoor?, Pearson Education Uitgeverij B.V., Amsterdam.
 • Buytendijk, J.J. (1969), Algemene theorie der menselijke houding en beweging, Het Spectrum, Utrecht.
 • Carter, R. (2009), The Human Brain Book, Dorling Kindersley Limited, Londen.
 • Clark, N. (1994), Teambuilding: A practical guide for trainers, McGraw-Hill, New York.
 • Colvin, J. (2008), Talent is Overrated: What Really Separates World-Class Performers from Everybody Else, Nicolas Brealey Publishing, Londen/Boston.
 • Coppoolse, P. (1994), Teamvorming, Nelissen, Baarn.
 • Covey, S. (1992), Principle-centered leadership, Simon & Schuster, New York.
 • Covey, S. (2004), The 8th habit: From effectiveness to greatness, Simon & Schuster, New York.
 • Coyle, D. (2010), The Talent Code: Greatness isn’t Born, it’s Grown. Here’s How, The Random House Group Limited, Londen.
 • Crum, B. (2000), 16 miljoen scouts, SCRUM bv, Molenhoek.
 • Crum, B. (2003), Korfbalconcepten: de laatste ontwikkelingen van korfbal, KNKV, Utrecht.
 • Csikszentmihalyi, M. (1990), Flow: The psychology of optimal experience, Harper & Row, New York.
 • Dijksma, J. en C. Bieckmann (2008), Hartstikkene Foppe. Een elftal lessen in leiderschap, Friese Pers Boekerij, Leeuwarden.
 • Donnellon, A. (1996), Team talk, Harvard Business School Press, Boston.
 • Douillard, J. (1994), Body, mind, and sport: The mind-body guide to lifelong health, fitness, and your personal best, Three Rivers Press, New York.
 • Eccles, J. (1994), How the self controls its brain, Springer-Verlag, Berlijn.
 • Fairhurst, A. en L. Fairhurst (1995), Effective teaching, effective learning: Making the personality connection in your classroom, Davies-Black Publishing, Mountain View.
 • Forsyth, D. (1983), Group dynamics, Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove.
 • Frager, R. (1994), Who am I?, Penguin Putnam Inc., New York.
 • Galen, R. van (2009), Mijn Olympische missie, Arko Sports Media, Nieuwegein.
 • Galwey, W.T. (1981), The inner game of golf, Jonathan Cape Ltd., Londen.
 • Garfield, C. (1984), Topprestaties, Kosmos.
 • Gazzaniga, M. (1992), Nature’s mind: The biological roots of thinking, emotions, sexuality, language, and intelligence, Basic Books, New York.
 • Gazzaniga, M. (1998), ‘The split brain revisited’, in: Scientific American, 279 (1), p. 50-55.
 • Gazzaniga, M., R. Ivry en G. Mangun (2002), Cognitive neuroscience: The biology of the mind, W.W. Norton, New York.
 • Gelb, M. (2000), How to think like Leonardo da Vinci, The Bantam Dell Publishing Group, New York
 • Gerbrands, T. (2005), De kunst van het coachen, Uitgeverij Pharos, Schiedam.
 • Gerbrands, T. (2010), De lerende winnaar. Succes, presteren, winnen, inspiratie, Uitgeverij Pharos, Schiedam.
 • Gerke, S. en L. Berens (2005), The I in Team. Accelerating Performance of Remote and Co-Located Teams, Unite Business Press, Californië.
 • Gilbert, B. en S. Jamison (1993), Lelijk winnen. Mentale strijd in tennis, lessen van een meester, Toptennis.nl, Alkmaar.
 • Glad, W en C. Beck (1999), Focused for golf, Human Kinetics, Champaign.
 • Gladwell, M. (2012), Uitblinkers. Waarom sommige mensen succes hebben en andere niet, Uitgeverij Business Contact, Amsterdam.
 • Goldberg, E. (2009), The New Executive Brain. Frontal Lobes in a Complex World, Oxford University Press, Oxford.
 • Graaf, A. de en K. Kunst (2008), Einstein en de kunst van het zeilen. Praktijkboek voor leiderschap en communicatie, B.V. Uitgeverij SWP, Amsterdam.
 • Graham, D. (1994), Golfpsych: practical vs. imaginitive (left brain, right brain), Sportpsych Inc.
 • Grodal, R.N. (1997), Roofdier, Prometheus, Amsterdam.
 • Hackney, P. (2004), Making connections: Total body integration through Bartenieff fundamentals, Routledge/Taylor & Francis.
 • Haier, R.J., K. Sokolski, M. Katz en M.S. Buchsbaum (1987), ‘The study of personality with positron emission tomography’, in: Personality dimensions and arousal, red. J. Strelau en H. Eysenck, Plenum Press, New York.
 • Hannaford, C. (1995), Smart moves: Why learning is not all in your head, Great River Books.
 • Hardy, L., G. Jones en D. Gould (1996), Understanding psychological preparation for sports: theory and practice of elite performers, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Hart, A. ’t en P. Murphy (1982), Speciale bewegingsaspecten in volleybal, De Vrieseborch, Haarlem.
 • Hartzler, G. en M. Hartzler (2005), Functions of type: Activities for developing the eight Jungian functions, Telos Publications, Huntington Beach.
 • Heckman, F. en S. de Bie (2004), Reis van de held, A.W. Bruna Uitgevers, Utrecht.
 • Hendriksen, J. (2005), Cirkelen rond Kolb, Uitgeverij Nelissen, Soest.
 • Herrmann, N. (1995), The creative brain, The Ned Herrmann Group, Lake Lure.
 • Hirsh, E., K. Hirsh en S. Hirsh (1992), MBTI teambuilding: Leaders resource guide, Consulting Psychologists Press Inc., Gainesville.
 • Hirsh, E., K. Hirsh en S. Hirsh (2003), Introduction to type and teams, Consulting Psychologists Press Inc., Gainesville.
 • Hirsh, S. en J. Kummerow (1997), Life types, Warner Books, Clayton.
 • Hirsh S. en J. Kise (2000), Introduction to type and coaching: A dynamic guide for individual development, Consulting Psychologists Press Inc., Gainesville.
 • Hoekstra, H.A. en E. van Sluis (2000), Management van competenties: het realiseren van HRM, Van Gorcum, Assen.
 • Hoenderdos, H. (1994), Inzicht in beter communiceren, Stichting voor Hypno-, Gedrags- en Verbaaltherapie, Velserbroek.
 • Hoenderdos, H. (1995), Toepassing van veranderingstechnieken, Stichting voor Hypno-, Gedrags-, en Verbaaltherapie, Velserbroek.
 • Holtz, L. (1998), Winning every day: the game plan for success, Harper Collins Publishers, New York.
 • Hoogstad, M. (2001), De macht van water: Marcel Wouda en de opkomst van het Nederlandse zwemmen, Prometheus/NRC Handelsblad, Amsterdam/Rotterdam.
 • Horn, T. (1992), Advances in sport psychology, Human Kinetics, Champaign.
 • Huijbers, J. (2005), Coachen op concentratie, Arko Sports Media, Nieuwegein.
 • Hutchison, M. (1994), Mega brain power: Transform your life with mind machines and brain nutrients, Hyperion, New York.
 • Issachson, O. en L. Berens (1988), Working together: A personality centered approach to management, Institute for Management Development, Lausanne.
 • Jackson, Ph. (1995), Sacred hoops: Spiritual lessons of a hardwood warrior, Hyperion, New York.
 • Jackson, Ph. (2004), The last season: A team in search of it’s soul, The Penguin Press, New York.
 • Jackson, Ph. en H. Delehanty (2013), Eleven Rings, The Soul of Success, The Penguin Press, New York.
 • Janbroers, J. (1965), Modern basketbal, Nijgh & Van Ditmar, Den Haag.
 • Jansen, H. en M. Rözer (2009), Het waarom van succes, Uitgeverij Pepijn, Eindhoven.
 • Jones, G. en L. Hardy (1990), Stress and performance in sport, John Wiley and Sons Inc., Chichester.
 • Jung, C.G. (1971), Psychological Types (Collected Works of C.G. Jung, Volume 6), Princeton University Press, New Jersey
 • Kamphuis, A. (2003), Bettine, overwinnen, overleven, Uitgeverij Van Praag, Amsterdam.
 • Karpol, N. (2002), Lunatics, that’s what I need, Naklada Kapitol, Zagreb.
 • Keirsey, D. (1998), Please understand me II: Temperament, character, intelligence, Prometheus Nemesis Book Company, Del Mar.
 • Killen, D. en D. Murphy (2003), Introduction to type and conflict, Consulting Psychologists Press Inc., Gainesville.
 • Kolbe, K. (1990), The conative connection: Uncovering the link between who you are and how you perform, Addison-Wesley Publishing Co.
 • Koss, J.O., H. Ihlen en B.M. Ihlen (1997), Effect: over communicatie en teambuilding, Elmar, Rijswijk.
 • Kraaijenhoff, H. (1997), De kunst van presteren, Andromeda, Blaricum.
 • Krajicek, R. (2005), Harde ballen. Twaalf intrigerende tennissers, Tirion Uitgevers, Baarn.
 • Kroeger, O. en J. Thuesen (1988), Type talk, DELL Publishing, New York.
 • Kummerow, J., N. Barger en L. Kirby (1997), Work types, Warner Books, Clayton.
 • Lammers, M. (2007), Coachen doe je samen. Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus, Tirion Uitgevers BV, Baarn.
 • Lawrence, G. (1995), People types and tiger stripes, Center for Application of Psychological Type Inc., Gainesville.
 • Leest, S. van en Y. Buchel (2004), Maak je eigen POP, werkboek voor persoonlijke ontwikkeling, Academic Service, Den Haag.
 • Liekens, P. (1994), Het spel tussen bewuste en onderbewuste, Uitgeverij Ankh Hermes, Deventer.
 • Lingsma, M. en M. Scholten (2001), Coachen op competentieontwikkeling, Uitgeverij Nelissen, Soest.
 • Llinás, R. (2002), I of the Vortex: From Neurons to Self, MIT Press, Cambridge.
 • Loehr,J. (1995), New toughness training for sports, Plume, New York.
 • Lowen, W. (1982), Dichotomies of the mind: A systematic explanation of human behaviour, John Wiley and Sons.
 • Martens, R. (1987), Coaches guide to sport psychology, Human Kinetics, Champaign.
 • Martin, C.R. (1997), Looking at type: the fundamentals, Center for Applications of Psychological Type, Gainesville.
 • McGuiness, M. (2004), Wat een persoonlijkheid, HOGI, Bornhem.
 • McManus, C. (2004), Right hand, left hand, Orion Books Ltd., Londen.
 • Melissen, J. (2005), Anky, fenomeen op vier benen, Tirion Uitgevers, Baarn.
 • Merrill, D. en R. Reid (1981), Personal styles & effective performance, Chilton Book Company, Radnor.
 • Miller, B. (1997), Gold minds: the psychology of winning in sport, The Crowood Press, Marlborough, Wiltshire.
 • Montgomery, S. (2002), People patterns: A modern guide to the four temperaments, Archer Publications, Del Mar.
 • Moormann, P.P. en R. Pijpers (2004), Scoren tussen de oren, Harcourt Book Publishers, Lisse.
 • Morris, D. (1969), De mensentuin, A.W. Bruna Uitgevers, Utrecht.
 • Morris, D. (1993), De naakte aap, A.W. Bruna Uitgevers, Utrecht.
 • Mulder, T. (2001), De geboren aanpasser. Over beweging, bewustzijn en gedrag, Uitgeverij Contact, Amsterdam.
 • Murphy, M. (1972), Golf in the kingdom, The Viking Press, New York.
 • Murphy, M. (1997), The kingdom of Shivas Irons, Broadway Books, New York.
 • Murphy, P. en J. Jansen (2000), Coaching, competenties en verandering, Sportconsultingteam.
 • Murphy, S. (1995), Sport psychology interventions, Human Kinetics, Champaign.
 • Nadal, R. en J. Carlin (2011), Rafa. Mijn verhaal, A.W. Bruna Uitgevers B.V., Utrecht.
 • Nardi, D. (1999), Character and personality type: Discovering your uniqueness for career and relationship success, Telos Publications, Huntington Beach.
 • Nardi, D. (2001), Multiple intelligences and personality type: Tools and strategies for developing human potential, Telos Publications, Huntington Beach.
 • Nash, S. (1999), Turning team performance inside out: Team types and temperament for high-impact results, Davies-Black Publishing, Mountain View.
 • Nelis, H. en Y. van Sark (2012), Over de top. Haal het allerbeste uit jongeren, Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen.
 • Nideffer, R. (1992), Psyched to win, Leisure Press, Champaign.
 • Niednagel, J. (1997), Your key to sports success: How understanding your brain type will enhance your athletic ability, Laguna Press, Laguna Niguel.
 • Niednagel, J. (2011), Brain Types and Parenting. Raising Each Child According to Inborn Uniqueness of Brain and Body, Cerebral Press International, Arkansas.
 • Offerhaus, R. (2001), Inspirerend leiderschap, Nelissen, Soest.
 • Offerhaus, R (2007), Alle neuzen dezelfde kant op, C-results (ROI) Utrecht.
 • Ofman, D. (1992), Bezieling en kwaliteit in organisaties, Servire Uitgevers bv, Utrecht.
 • Orlick, T. (1980), In pursuit of excellence, Human Kinetics, Champaign.
 • Orlick, T. (1998), Embracing your potential, Human Kinetics, Champaign.
 • Owen, H. (1996), Creating top flight teams: unique team-building skills from the RAF Red Arrows London, Kogan Page, Londen.
 • Pearman, R. en S. Albritton (1997), I’m not crazy, I’m just not you, Davies-Black Publishing, Mountain View.
 • Pearman, R. (1999), Enhancing leadership effectiveness through psychological type: A development guide for using psychological type with executives, managers, supervisors, and team leaders, Center for Application of Psychological Type Inc., Gainesville.
 • Pearson, C. (1991), Awakening the heroes within: Twelve archetypes to help us find ourselves and transform our world, HarperCollins Publishers, New York.
 • Pitino, R. en B. Reynolds (1997), Succes is a choice: Ten steps to overachieving in business and life, Broadway Books, New York.
 • Pribram, K. (1971), Languages of the brain: Experimental paradoxes and principles in neuropsychology, Brandon House Books, New York.
 • Pribram, K. (1991), Brain and perception: Holonomy and structure in figural processing, Lawrence Erlbaum, Hillsdale.
 • Pribram, K. (1981), ‘Psychology as a Science’, in: Psychology’s second century: Enduring issues, red. R.A. Kasschau en C.N. Cofer, Praeger Special Studies, New York.
 • Pribram, K. (1982), ‘Brain systems and cognitive learning processes’, in: Animal cognition, red. H.L. Roitblat, T.G. Bever, H.S. Terrace, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale/Londen.
 • Pribram, K. (1982), ‘Localization and Distribution of Function in the Brain’, in: Neuropsychology after Lashley: Fifty years since the publication of brain mechanisms and intelligence, red. J. Orbach, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale/Londen.
 • Pribram, K. (1984), ‘Emotion: A neurobehavioral analysis’, in: Approaches to Emotion, red. K.R. Scherer en P. Ekman, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale/Londen.
 • Pribram, K. et al. (1984), ‘Frequency encoding in motor systems’, in: Human motor actions – Bernstein Reassessed, red. H.T.A. Whiting, Elsevier Science Ltd.
 • Provost, J. (1990), Work, play and type: Achieving balance in your life, Consulting Psychologists Press Inc., Gainesville.
 • Ramachandran, V. (2003), The emerging mind, Profile Books Ltd., Londen
 • Remmerswaal, J. (1982), Groepsdynamika II: Kommunikatie, Uitgeverij H. Nelissen, Baarn.
 • Remmerswaal, J. (1982), Groepsdynamika III: Groepsontwikkeling, Uitgeverij H. Nelissen, Baarn.
 • Remmerswaal, J. (1992), Begeleiden van groepen, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten.
 • Riley, P. (1993), The winner within, G.P. Putnam’s Sons, New York.
 • Robbins, S. en Ph. Hunsaker (2003), Trainen van interpersoonlijke vaardigheden, Pearson Education Benelux, Amsterdam.
 • Robson, M. (1988), Problem solving in groups, Gower Publishing Ltd., Hants.
 • Schrijvers, J. (2002), Hoe word ik een rat?, Scriptum Publishers, Schiedam.
 • Schuijers, R. (1997), Over scherp zijn gesproken. Beter sporten onder druk, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten.
 • Schuijers, R. (2004), Mentale training in de sport. Toepassing en effecten, Reed Business, Amsterdam.
 • Segal, M. (2001), Creativity and personality type: Tools for understanding and inspiring the many voices of creativity, Telos Publications, Huntington Beach.
 • Selinger, A. en H. ten Asbroek (1996), Streven naar perfectie: de kracht van de Selinger-filosofie, Better Future, Soesterberg.
 • Senge, P. (1990), The fifth discipline, Nicholas Brealy Publishing Ltd., Londen.
 • Smith, D., J. Kilgo en S. Jenkins (1999), A coach’s life: my forty years in college basketbalI, Random House Books, New York.
 • Sohier, R. (1989), Marche machine humaine, La revue romande de physiothérapie.
 • Struyf-Denys, G. (1989), Les chaines, Frison-Roche, Parijs.
 • Syed, M. (2011), Bounce, Mozart, Federer, Picasso, Beckham and the science of success, HarperCollins Publishers, New York.
 • Syer, J. (1984), Teamgeest: mentale training voor sportmensen, Elmar, Rijswijk.
 • Syer, J. en C. Connolly (1984), Sporting body/mind, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Syer, J. en C. Connolly (1996), How teamwork works: the dynamics of effective team development, McGraw-Hill Book Companies, New York.
 • Tamboer, J.W.I., m.m.v. B. van Lingen en R. Verheijen (2004), Voetbaltheorie: een handelingstheoretische visie op het voetbalspel, Elsevier, Maarssen.
 • Tieger, P. en B. Barron-Tieger (1992), Do what you are: Discover the perfect career for you through the secrets of Personality Type, Little, Brown and Company, Boston.
 • Thompson, H. (1996), Jung’s function-attitudes explained, Wormhole Publishing, Watkinsville.
 • Veraart-Maas, H. (2006), Socratisch coachen, Uitgeverij Nelissen, Soest.
 • Vroon, P. (1992), Wolfsklem, Uitgeverij Ambo, Amsterdam.
 • Vroon, P. (1995), Tranen van de krokodil. Over de te snelle evolutie van onze hersenen, Uitgeverij Ambo, Amsterdam.
 • Walsh, B. en G. Dickey (1990), Building a champion: On football and the making of the 49ers, St. Martin’s Press, New York.
 • Weinberg, R. en D. Gould (1995), Sport and excercise psychology, Human Kinetics, Champaign.
 • Wessels, F. en R. Delahaij (2012), Wat doe je nu?! Mentale weerbaarheid en leiderschap, Arko Sports Media, Nieuwegein.
 • Westerbeek, H. en A. Smith (2005), Topmanagement van sporttoppers. Vijftig leiderschapslessen uit de sport, Arko Sports Media, Nieuwegein.
 • Westermann, M. (2005), Roelant Oltmans: Hockey is mijn leven, Arko Sports Media, Nieuwegein.
 • Whitmore, J. (2000), Succesvol coachen, Uitgeverij Nelissen, Soest.
 • Wijnberg, J. (2003), In het diepste van de ziel is niets te zien, Roularta Books, Roeselare.
 • Winston, R. (2003), The human mind: And how to make the most of it, Bantam Press, Londen.
 • Winston, R. (2003), Human instinct, Bantam Press, Londen.
 • Wooden, J. (1988), They eall me coach, Contemporary Books, Chicago.
 • Yabroff, W. (1990), The inner image: A resource for type development, Davies-Black Publishing, Mountain View.
 • Zukan, G. (1990), The seat of the soul, Fireside/Simon & Schuster, New York.