ActionTypes® 

De betekenis voor maatwerk en individualiseren bij training, coachen en begeleiden. Be Like Me en One Size Fits All is echt verleden tijd. 

Wat zijn jouw voorkeuren?

Binnen de methodiek van de ATB vormt de motoriek de ingang voor het achterhalen van de natuurlijke individuele voorkeuren. Dit niet alleen in motorische zin, maar ook als het om het emotionele en cognitieve gaat. Vragenlijsten – hoe uitgekristalliseerd ze in theorie ook mogen zijn – kennen een aantal nadelen waardoor ze dikwijls niet het juiste profiel naar boven halen. De nadelen hebben o.a. te maken met:

 • de kans op (sociaal) wenselijk antwoorden;
 • recente voorvallen die het invullen onbewust beïnvloeden;
 • lastige formuleringen die op meerdere manieren opgevat kunnen worden;
 • kleuring door de ontwikkelingsfase waarin de persoon zich bevindt;
 • het niet achterhalen van de (situationele) dynamiek die achter elk profiel zit;
 • het ontbreken van een onderscheid tussen handelingsvoorkeuren en diepe (motivationele) drijfveren.

De ATB staat dan ook alleen toe dat een actiontype-profiel via de motoriek door een daartoe bevoegde practitioner wordt getest. Dit aan de hand van simpele motorische testjes die volgens het officiële protocol en de daarbij behorende validatie wordt afgenomen. In alle andere gevallen kan geen sprake zijn van een actiontype-profiel en mag profilering niet met de naam ActionTypes in verband worden gebracht.

We kunnen ons voorstellen dat je bij het bekijken en lezen van onze website benieuwd bent naar wat mogelijk jouw voorkeuren zijn. Daarom bieden we de mogelijkheid om een dergelijke verkenning uit te voeren. Aan de hand van een aantal stellingen kun je jouw voorkeuren afwegen. Let wel het is niet meer dan een globale indicatie. Beantwoord de vragen eerlijk, immers: er bestaan geen betere of slechtere profielen.

Klik hier voor de quickscan.

Bekijk ook de andere voorkeuren door links een keuze te maken per dimensie.

Maak LINKS je keuze en kijk hoe jij je energie stuurt.
Maak LINKS je keuze en kijk hoe jij informatie verzamelt.
Maak LINKS je keuze en kijk hoe jij je beslissingen neemt.
Maak LINKS je keuze en kijk hoe jouw leefstijl is.

Ga met de muis over de matrix en klik voor meer informatie over jouw gevonden lettercombinatie.

Disclaimer ActionTypes®

 1. ActionTypes® geeft inzicht in voorkeuren van doen en laten puur actiontypisch beredeneerd. Achter het type komt de zgn. persona te voorschijn die het onderlinge verschil tussen mensen maakt van hetzelfde type door interactie tussen aanleg/ talent, temperament, karakter met opvoeding, sociale context, omgeving, school, training en opleiding. Het principe van Nature en Nurture.
 2. ActionTypes® is slechts een middel om naar de werkelijkheid te kijken! Je bent meer dan 4 letters. 
 3. ActionTypes® verschaft inzicht in de wijze hoe de mensen de werkelijkheid beleven. Met die kennis is het als trainer/ coach, onderwijzer /leraar  /docent, werker in de zor g en bedrijfsleven nu een koud kunstje om aan te sluiten bij die werkelijkheid en zo maatwerk te leveren, economisch te handelen, energie zuinig te zijn en diversiteit te waarderen in het dagelijkse leven.
 4. ActionTypes® is niet bedoeld om mensen in een hokje te plaatsen. .
 5. ActionTypes® beschrijvingen zijn respectvol. Degene die nog niet met ActionTypes® bekend is wordt geadviseerd er meer over te lezen om daarmee zijn/ haar eigen gedrag te kunnen plaatsen en te begrijpen.
 6. De MBTI® vragenlijst uitkomst en de ActionTypes Benadering lopen niet altijd één op één. De scores uit de fysieke testjes die ActionTypes® heeft ontwikkeld om voorkeuren te vinden en te bevestigen prevaleren boven een andere uitkomst verkregen uit de cognitieve MBTI® vragenlijst.