ActionType Academy

ActionType® & SportType Dynamics®

Een brug naar topprestaties in de sport

De betekenis voor maatwerk en individualisering bij training en coaching. Be Like Me en One Size Fits All is echt verleden tijd. Het gaat om het verhogen van de coach- en trainbaarheid van sporter en team. Genereer meer door inzicht in jouw coachingstijl, sportstijl, manier van bewegen, leerstijl, temperament, communicatiestijl en wat het betekent voor teambuilding.

Wat zijn jouw voorkeuren?

Binnen de methodiek van de ATB vormt de motoriek de ingang voor het achterhalen van de natuurlijke individuele voorkeuren. Dit niet alleen in motorische zin, maar ook als het om het emotionele en cognitieve gaat. Vragenlijsten – hoe uitgekristalliseerd ze in theorie ook mogen zijn – kennen een aantal nadelen waardoor ze dikwijls niet het juiste profiel naar boven halen. De nadelen hebben o.a. te maken met:

 • de kans op (sociaal) wenselijk antwoorden;
 • recente voorvallen die het invullen onbewust beïnvloeden;
 • lastige formuleringen die op meerdere manieren opgevat kunnen worden;
 • kleuring door de ontwikkelingsfase waarin de persoon zich bevindt;
 • het niet achterhalen van de (situationele) dynamiek die achter elk profiel zit;
 • het ontbreken van een onderscheid tussen handelingsvoorkeuren en diepe (motivationele) drijfveren.

De ATB staat dan ook alleen toe dat een actiontype profiel via de motoriek door een daartoe bevoegde practitioner wordt getest. Dit aan de hand van motorische testjes die volgens het officiële protocol en de daarbij behorende validatie wordt afgenomen. In alle andere gevallen kan geen sprake zijn van een actiontype profiel en mag profilering niet met de naam ActionType in verband worden gebracht.

We kunnen ons voorstellen dat je bij het bekijken en lezen van onze website  benieuwd bent naar wat mogelijk jouw voorkeuren zijn. Daarom bieden we de mogelijkheid om een dergelijke verkenning uit te voeren. Aan de hand van een aantal stellingen kun je jouw voorkeuren afwegen. Let wel het is niet meer dan een globale indicatie. Beantwoord de vragen eerlijk, immers: er bestaan geen betere of slechtere profielen.

Klik hier voor de quickscan.

Bekijk ook de andere voorkeuren door links een keuze te maken per dimensie.

Maak LINKS je keuze en kijk hoe jij je energie stuurt.
Maak LINKS je keuze en kijk hoe jij informatie verzamelt.
Maak LINKS je keuze en kijk hoe jij je beslissingen neemt.
Maak LINKS je keuze en kijk hoe jouw leefstijl is.

Ga met de muis over de matrix en klik voor meer informatie over jouw gevonden lettercombinatie.

Disclaimer ActionType

 1. ActionType® geeft inzicht in voorkeuren van doen en laten puur actiontypisch beredeneerd. Achter het type komt de zgn. persona te voorschijn die het onderlinge verschil tussen mensen maakt van hetzelfde type door interactie tussen aanleg/ talent, temperament, karakter met opvoeding, sociale context, omgeving, school, training en opleiding. Het principe van Nature en Nurture.
 2. ActionType® is slechts een middel om naar de werkelijkheid te kijken! Je bent meer dan 4 letters. De competenties (een verzameling van vaardigheden) die iedere sporter in zijn of haar maatschappelijk-/ sportleven dagelijks inzet zijn gelijk aan een evenwichtige mix van expertise (kennis, inzicht, ervaring) x gedragsrepertoire (gedrag, aandacht, emotie, temperament, intelligentie en persoonlijkheid). Deze combinatie creëert topprestatiecompetentie.
 3. ActionType® verschaft inzicht in de wijze hoe de sporter de werkelijkheid beleeft. Met die kennis is het als trainer/ coach nu een koud kunstje om aan te sluiten bij die werkelijkheid en zo maatwerk te leveren, economisch te handelen, energie zuinig te zijn en diversiteit te waarderen in het dagelijkse leven en tijdens training en wedstrijd.
 4. ActionType® is niet bedoeld om sporters in een hokje te plaatsen. Voorkennis geeft een voorsprong en is juist gewenst over de voorkeuren (cognitief, motorisch en visueel) die de 16 actiontypes uniek maken.
 5. ActionType® beschrijvingen over sporters en trainer/ coaches zijn respectvol. Degene die nog niet met ActionType® bekend is wordt geadviseerd er meer over te lezen om daarmee zijn/ haar eigen gedrag te kunnen plaatsen en te begrijpen.
 6. De MBTI® vragenlijst uitkomst en de ActionType Benadering lopen niet altijd één op één. De scores uit de fysieke testen die ActionType® heeft ontwikkeld om voorkeuren te vinden en te bevestigen prevaleren boven een andere uitkomst verkregen uit de cognitieve MBTI® vragenlijst.